www.fralsningsarmen.se

24 Oct 2014

Befordrade till härligheten - Minnesrunor 5

Inför Alla Helgons dag publicerar vi här minnesrunor över frälsningsofficerare, frälsningssoldater och medlemmar, som släkt och vänner inom Frälsningsarmén under året sänt in till medlemssidan och därigenom önskat hedra.SO_Solnedgång

Som tidigare också berättats om har Frälsningsarmén sedan ett mycket tidigt skede i sin historia använt uttrycket ”Befordrad till härligheten”. Frälsningsarméns officerare har alltid gått ”på order” till sina olika arbetsuppgifter. Därför har man också sett den sista resan som en ”befordran” från sin Herre och himmelske uppdragsgivare. Kallelsen till tjänst och olika uppgifter i Frälsningsarmén både lokalt och i vidare sammanhang har uppfattats som Guds uppdrag hela livet.

Symbolen med korset och kronan är också Frälsningsarméns. Korset är dödens tecken men också segerns därför att genom sin död på korset och uppståndelse vann Jesus seger över döden. Denna seger är också tillgänglig för den som tror på Jesus Kristus. Bibelordet ”Lilla Bibeln” säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Joh. 3:16

För att läsa minnesrunan klicka på respektive namn.
Hösten 2013:
Bengt Larsson, Finspång
Birger Eriksson, Vasakåren
Brigadör och Slumsyster Ellen Andersson, Västerås
Elisabeth Janebro, Strängnäs
Inga-Britt Falkenström Nilsson, Södra Vätterbygden

Ingegerd Hansson, Strömstad
Inger Thrysin, Stockholm

Korset_och_Kronan Iris Magnusson, Jönköping
Maj-Britt Josefsson, Motala
Ulla-Britt Peterzén, Templet, Stockholm

Överste Muriel Lennermo, Alingsås

Överstelöjtnant Inga Samuelsson, Jönköping

Våren 2014:
Brigadör Maibritt Nordin, Stockholm

David Wirmark, Stockholm
Einar Andersson, Malmö
Elisabet (Lisa) Johansson, Kungsholmskåren, Stockholm
Gun-Britt Carlsson, Oskarshamn
Gunnar Bohman, Helsingborg

Herbert Wågerud, Oskarshamn
Kapten Per-Olof Nilsson, Alingsås

Major Elsa Svensson, Stockholm
Major Gerd Willén, Sundbyberg
Major Maj Johnsson, Stockholm

Sara Johansson, Centrumkåren Haga Mölndal

Stig Björklund, Oskarshamn
Yngve Ihlar, Dala-Järna

Hösten 2014:
Birger Ljungkrantz, Högsby
Inga-Lill Larsson, Katrineholm
Ingrid Niss, Leksand
Margit Hedblad, Vingåker
Mildred Österberg, Örebro
Per Anders Thunqvist, Stockholm
Ruth Zetterlund, Norrtälje

©Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, oktober 2014