www.fralsningsarmen.se

Julens budskap

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

JULEVANGELIET BÖRJAR: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den...

21 Dec 2013

Julens budskap i Stridsropets Julnummer

Frälsningsarméns tidning har genom de 130 åren tidningen utkommit i regel alltid haft ett särskilt julnummer. Många av dessa har varit speciellt påkostade till...

24 Dec 2012

Julen 2012

För Frälsningsarmén, som kristen kyrka har julen varit en viktig högtid, då man genom julens budskap kan proklamera tron på att Jesus kom till jorden som Guds...

15 Dec 2011

Julens budskap - Stridsropets Julnummer

Stridsropets Julnummer har under åren haft omslag med vackra konstverk som skildrat julens evangelium. Där finns främst Maria med Jesusbarnet, men också Josef, om...

24 Dec 2010

Julnatten

”Oss är en Frälsare född”, julnattens budskap kommer till oss också i år. Det når oss i vackra bilder, i julkrubbans figurer, i de välkända sångerna,...