www.fralsningsarmen.se

24 Dec 2010

Julnatten

”Oss är en Frälsare född”, julnattens budskap kommer till oss också i år.
Det når oss i vackra bilder, i julkrubbans figurer, i de välkända sångerna, i den högtidliga musiken och i andaktens ord.
Men bilderna är inte bara till för att skapa en stämning, de visar på den kristna trons grund att Gud verkligen kom till jorden i barnet i Betlehem.
Stridsropets Julnummer har många år haft omslag med konstnärliga bilder.
Se bildberättelsen som visar omslagen år 1944 och 1949.
Lyssna till klassiska Silent Night från ”A Christmas Festival”.
                                   
Begrunda tankarna för 24 December
”… I kväll besöker oss ännu en gång en natt som vi kallar för julnatten. En stilla och helig natt sänker sig över vår jord. För många är det en plågans natt i ensamhet och nöd. För många har förändringar uppstått sedan förra gången denna speciella tid var. Upp stiger frågan mot himmelens tron: ”Var bor Gud, var är…?”

Ja, var är han den barmhärtige och trofaste? Var är han, min själs vän?
Lyssna nu när den stilla och heliga natten sänker sig över oss. Det är inte bara mänsklig suckan som hörs. Det kommer ett bud från höjden. Hälsningen är att i Betlehem kommer Gud till dig genom barnet Jesus. Idag är Betlehem dig närmare än du vet. … ”

Läs hela andakten, som kommendör Rolf Roos skrivit, klicka på länken  Andakt_24_December_Rolf_Roos

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv