www.fralsningsarmen.se

Kristen Tro

30 Jan 2012

Frälsningsarméns Lärosatser

Föga anade William och Catherine Booth när väckelsearbetet i Östra London tog sin början att det efter tretton år skulle ha utvecklats så mycket och fått så...

19 Jan 2012

BIBEL evangelisation

Reflektioner med anledning av Bibelns Dag den 22 januari 2012. För inbjudan till ”Vattenfestivalen” i Stockholm svarade överstelöjtnant Gertrud Bergman, då divisionschef...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

16 Sep 2011

Samuel Logan Brengle - en profetgestalt

Samuel Logan Brengle har i frälsningsarmévärlden blivit synonymt med helgelse och helgelseförkunnelse. Hans bakgrund med en egen upplevelse av ett andligt liv präglat...

16 May 2011

Karl Larsson - radioförkunnare, författare, konstnär

Karl Larsson var den småländske banvaktspojken som föddes 1868 och växte upp under ganska enkla förhållanden i bostället tolv kilometer från Nässjö. Men...

24 Dec 2010

Julnatten

”Oss är en Frälsare född”, julnattens budskap kommer till oss också i år. Det når oss i vackra bilder, i julkrubbans figurer, i de välkända sångerna,...

13 Sep 2010

Upprop till Bön

Här är ett upprop till bön för Frälsningsarmén i Sverige och över hela världen. Uppropet är utsänt 1884, men texten, budskapet och innebörden kan mycket...

23 Aug 2010

Standar från pionjärtiden

Föregångare till dagens affischer och posters var mycket skickligt tillverkade standar. De var ofta gjorda i siden med handmålade motiv, bilder och texter som skulle...

18 Jan 2010

Bibeln i Frälsningsarmén

Bibeln har varit viktig för Frälsningsarméns folk allt sedan pionjärtiden Bibeln är grunden för vår tro Bibelns budskap finns i våra symboler Bibelordet...

03 Dec 2009

Utställningen SYMBOLER

Under tiden 20 - 29 November 2009 arrangerades av Frälsningsarméns Arkiv utställningen SYMBOLER på Centrumkåren vid Drottninggatan mitt i Stockholms centrum. Det...