www.fralsningsarmen.se

30 Jan 2012

Frälsningsarméns Lärosatser

Föga anade William och Catherine Booth när väckelsearbetet i Östra London tog sin början att det efter tretton år skulle ha utvecklats så mycket och fått så många engagerade att de måste utforma särskilda doktriner. 1878 var det år då namnet ”the Salvation Army” kom till, flaggan utformades av Catherine Booth och samfundets lärosatser blev stadfästa.

De elva lärosatserna är fortfarande den grund på vilken Frälsningsarmén står i hela världen och den tro som varje frälsningssoldat bekänner. Den första lärosatsen uttalar det som de övriga vilar på att Bibeln, Gamla och Nya testamentet är det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

För att göra frälsningssoldatens bekännelse tydlig och entydig utformades 1882 ”Articles of War” Krigsartiklarna. Varje man och kvinna som ville bli medlem i Frälsningsarmén måste veta vad deras beslut innebar.
Numera kallas detta ”Frälsningssoldatens förbund”. Den som har bestämt sig att bli frälsningssoldat får före sin invigning noga gå igenom lärosatserna med sin kårledare och sedan skriva under förbundet.

Boken ”Full Frälsning” (eng. originaltitel Salvation Story) utkom 1999. För den som vill fördjupa sig i Frälsningsarmens tro och doktriner är denna att rekommendera. I inledningen till boken, den svenska översättningen, står bl.a. ”Tro är inte enbart en personlig angelägenhet: den har ett offentligt ansikte. De första kristna slöt sig till varandra genom den enkla bekännelsen:”Jesus är Herre” (1 Kor. 12:3) . Detta var deras trosbekännelse.
Den kristna kyrkans undervisning kallas dogmatik. Den handlar om en utvidgad utläggning av tro, grundad på Bibeln och är utvecklad ur en grundläggande trosbekännelse. De elva lärosatserna uttrycker både personlig tro och en gemensam vision.”

I utbildningen av frälsningsofficerare, motsvarande pastorer, ingår också ett noggrant studium av vad lärosatserna betyder och står för. När frälsningsofficerarna gått färdig utbildningen och ska ordineras ingår i högtidens ritual att man offentligt högt och tillsammans läser de elva lärosatserna. Detta som en bekräftelse på att man på nytt ingår ett förbund med Gud och Frälsningsarmén.

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv