www.fralsningsarmen.se

Historiskt material - SÖKBART

Förvaltningen av Frälsningsarméns historiska material har genomgått en omfattande förändring. SO_FA_Arkiv_Handmalat_Standar_från_Pionjärtiden
När major Bo Albinsson för tio år sedan först fick uppdraget att förnya, modernisera och göra Frälsningsarméns dåvarande museum interaktivt var detta ett första steg i denna förändring. Men snart förändrades uppdraget till nedpackning. Då blev inriktningen att överföra så mycket som möjligt till Riksarkivet i Stockholm och berörda Landsarkiv och Stadsarkiv.
(Foto t h: Handmålat standar från pionjärtiden)

Under flera år har sedan Frälsningsarmén i Sverige omorganiserats och detta har inneburit att ytterligare mycket material överförts till Frälsningsarméns Arkiv för gallring och sortering. Allt ska också professionellt noteras och katalogiseras. Efter detta omfattande arbete med Bo Albinsson som verksamhetsansvarig är nu denna process inne i fasen att så mycket som möjlig ska föras över till dessa stora förvaltningsmyndigheter. Där ska Frälsningsarméns material sedan finnas sökbart och tillgängligt för forskning.

Under arkivarbetets genomförande har material kontinuerligt presenterats och visats på denna webbsida www.bootheum.se för att göras tillgängligt för intresserade, studerande och forskare både inom Frälsningsarmén och utanför. Flera redovisningar av sådan forskning har också publicerats här.

Eftersom arkivarbetet i denna form nu håller på att nedtrappas och avslutas
hänvisas här genom länkar till de stora arkiven:

Riksarkivet http://www.riksarkivet.se/start
Landsarkiven & Stadsarkiven http://www.riksarkivet.se/kontakta-oss Kommunarkiv & Föreningsarkiv – sök på respektive kommun

Översikt länk http://www.arkivguiden.net/ag03/ag03002.shtml

För Frälsningsarméns aktuella händelser och fakta, sök & kontaktrutor finns:
Sverige/Lettland se http://www.fralsningsarmen.se
Internationellt se http://www.salvationarmy.org/

© Foto: Stefan Örtenblad
Text: Ingrid Albinsson, admin www.bootheum.se
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, December 2015