www.fralsningsarmen.se

Social verksamhet

29 Sep 2016

Solgården - Malmberget

När gruvnäringen i de s.k. Malmfälten i Norrbotten tog fart i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen i detta område. Allt skedde med sådan hastighet att övriga...

08 Sep 2016

Arbetet bland Döva och Synskadade

Som tidigare berättats om föddes arbetet bland ”Döva och Synskadade” ur ett behov att stötta och vägleda människor med dessa funktionsnedsättningar. Arbetet...

28 Jul 2016

Kvinnliga Sociala Arbetet - Slumchefer

Redan i slutet av 1880-talet växte en social verksamhet fram i Frälsningsarmén i Sverige för att möta de behov och den misär som fanns särskilt i städerna....

28 Apr 2016

Eftersökningsbyrån

Eftersökningsarbetet startade i Sverige 1903. Under de första sexton åren hade Expeditionen för Manliga Sociala arbetet hand om eftersökningsärendena. I tidningen...

27 Jan 2016

Bertil Rodin & Skangal

Frälsningssoldaten Bertil Rodin mötte 1993 på väg till Riga advokat Claës Palme. Bertil Rodin hade fått och tagit på sig uppgiften att vikariera för dåvarande...

17 Dec 2015

Värtahemmet & Droskhästens privilegium

Denna artikel skulle kunna ha flera olika rubriker förutom ovanstående: Industrihemmet på Kolargatan, Verkstadshemmet med Myrorna eller ”Sagan är all”. För medan...

04 May 2015

Myrorna

Tänk på miljön - återvinn - ta till vara använda resurser! Det är rubriker som vi idag ständigt möts av i olika sammanhang. Det har funnits engagerade människor...

19 Mar 2015

Skangal - möte med stora konsekvenser

Tre personer var i helt olika syften på väg till Lettland den 16 oktober 1993. Bertil Rodin, frälsningssoldaten som arbetat många år med olika tjänster i Frälsningsarmén...

19 Jan 2015

De osedda barnen

Hösten 2014 utkom boken ”De osedda barnen”,  som är en redogörelse för hur Frälsningsarméns arbete för handikappade barn i Lettland utvecklades under åren...

27 May 2014

Barnen blev synliga

”Någonting måste göras för de små, vanvårdade och nästan helt och hållet åt sig själva lämnade barnen.” Så tänkte Frälsningsarméns folk redan...