www.fralsningsarmen.se

Social verksamhet

16 Apr 2014

Slum- & Räddningsverket 30 år 1920

När Slum- & Räddningsverket i Frälsningsarmén i Sverige firade 30 år 1920 trycktes en intressant och innehållsrik broschyr upp. Denna redovisar verksamheten...

05 Oct 2012

Insamlingar – Försakelseveckan

För några veckor sedan sändes från Frälsningsarméns nuvarande ledning ut ett brev med upprop att ge ett bidrag till den lokala verksamheten. Detta är inget...

20 Feb 2012

Tändsticksfabriken

Omkring 1890 fann Frälsningsarméns folk i England att det fanns kvinnor och barn som arbetade 16 timmar om dagen utan matraster, i mycket dålig kondition och med mycket...

21 Nov 2011

Livbojen - Slum- & Räddningsverket 1892

En skrift med titeln Slum- & Räddningsverket, utgiven 1892, har en framsida med en ”Livboj”.  I sin tecknade enkelhet beskriver den tydligt hur Frälsningsarméns...

20 Sep 2011

Slumsystrarna gav människovärdet tillbaka

Slumsystrarna, Frälsningsarméns socialarbetare, på 1890-talet såg att många unga kvinnor hade det svårt särskilt i Stockholm, men också i de övriga större...

31 Aug 2011

I mörkaste England och vägen ut

Även den som idag 2011 vandrar en mörk kväll på Whitechapel Road i East End, London kan förstå något av den förtvivlan men också iver som fanns hos William...

14 Jul 2011

Sommarkollo

”Hon blev bergtagen av barnen. Snart såg hon bara barn, som sträckte armarna efter sol, mat och kärlek.” Så beskrivs Anna Janson, som i 40-årsåldern blev...

08 Jun 2011

"Detta är den dag..." Årskongressen 1961

Frälsningsarméns i Sverige första historiebok ”10 ÅRS FÄLTTÅG” berättar också om de första Årskongresserna. År 1886 skriver man (sid 88): Den 12...

28 Mar 2011

Refugen

Refugen skapades i ett samarbete mellan statens Armémuseum och Frälsningsarmén och startade som ett projekt i februari 1986. Sven Wickberg var Refugens ordförande...

01 Feb 2011

Arbetet för Döva och Synskadade

I januari 1894 var Frälsningsarméns grundläggare general William Booth på besök i Stockholm. Vid ett av mötena fanns en dövstum kvinna med. Generalen iakttog...