www.fralsningsarmen.se

Frälsningsarmén i konsten

28 Dec 2016

Historien påverkar nuet

Den expanderande Frälsningsarmén knöt till sig kreativa människor som kompositörer, skribenter och olika konstnärer. Det var mer påtagligt i den första tidens...

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

19 Aug 2016

Minnesmärke i glas - ”Javas Ängel” i Nybro

Ester Petterssons spännande och gripande livsberättelse har skildrats tidigare på www.bootheum.se Att från en enkel bakgrund i Småland - den del som har kommit att...

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

JULEVANGELIET BÖRJAR: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den...

06 Dec 2014

Vykort i Bilddatabasen

Vykortet med ”The Floral Clock” från Edinburgh 1965 påminner om stora världskongresser i Frälsningsarmén. Då var det 100 år sedan William Booth fann sin...

06 Sep 2013

Wiktor Tiberg

Wiktor Tiberg är i dag för de allra flesta ett okänt namn, men under sin förhållandevis korta levnad hann han vara engagerad i Frälsningsarmén på många sätt. Han...

24 Dec 2012

Julen 2012

För Frälsningsarmén, som kristen kyrka har julen varit en viktig högtid, då man genom julens budskap kan proklamera tron på att Jesus kom till jorden som Guds...

16 May 2012

Lars-Göran Willner

Namnet och personen Lars-Göran Willner kan förknippas med många konstnärliga områden. Han var mångbegåvad som musiker, sångförfattare, bildkonstnär och...

10 Apr 2012

Dalakonstnär skildrar livet vid en frälsningsarmékår

Kommendör Sven Nilsson berättar: I Frälsningsarméns lokal i Leksand har det under flera år funnits en intressant presentation av livet vid en kår. På en vägg...

20 Sep 2010

Mottoaffischer

För att inspirera frälsningssoldaterna och officerarna till förnyat engagemang har Frälsningsarméns ledning genom åren gett speciella årsmotton. Dessa motton...