www.fralsningsarmen.se

28 Dec 2016

Historien påverkar nuet

Den expanderande Frälsningsarmén knöt till sig kreativa människor som Dövtecken_Längtankompositörer, skribenter och olika konstnärer. Det var mer påtagligt i den första tidens utveckling på en rad områden. Främst gällde detta familjen Booth i England, men även Hanna Ouchterlonys första medarbetare och genom det stödet i bakgrunden hon fick av sina bröder.

Gåva till Hanna OuchterlonyAlla organisationer har en tendens att stanna av i sina egna former, rutiner blir traditioner och det är helt naturligt. Olika epoker och tidsåldrar syns i litteratur och annat material från jämna årsdagar och kan ihågkommas denna 134-årsdag den 28 december 2016. Det första mötet i Sverige hölls detta datum 1882 på Ladugårdslandsteatern Östermalm i Stockholm. Ledarnas förmåga och djärvhet att knyta till sig rätt medarbetare och låta dessa få spelrum märks i historien. Inspirationen kan få mer eller mindre utrymme i medarbetarnas skapande.

De konstnärliga verk som här visas är i många fall utförda av lokala förmågor. Tavlor och föremål har funnits på kårerna, församlingarna och Frälsningsarméns institutioner men senare lämnats till Frälsningsarméns Högkvarter och Arkiv.

Tavlor och föremål i bildspelet är dokumenterade av fotograf Michael Johansson från Malmberget. Han har också arbetat med dokumentationen om Frälsningsarméns tidigare barnhem Solgården, som fanns i gruvorten Malmberget. Musiken och sången är hämtad från CD skivan ”Ett land av ljus”, sånger av Hilding Finné, duettsång av löjtnanterna Ludwig Fontanac och Daniel Viklund.

Frälsningsarméns fana_text_Evangeline_BoothPå senare tid, 1990-talet, började olika reklamkampanjer göra sig gällande. CD utgåvan ”Salig samling” såldes i över tvåhundratusen exemplar till förmån för Frälsningsarméns sociala arbete. Då hade på nytt härbergen och matutdelning, som inte varit så aktuellt under en tid, åter blivit nödvändiga och en del av Frälsningsarméns sociala insatser. Olika bokutgåvor, som ”Soppboken” nådde allmänheten och många exemplar såldes. De flesta medverkande hade ställt upp helt ideellt och gav därför Frälsningsarmén hela vinsten utom momsen som dock fick betalas. Dessa senare tiders produktioner och insamlingar har varit beroende av konjunkturen i samhället.Gud kan_målning fr Kurön

Genom att frälsningssoldater och officerare har burit uniform, karaktäristiska kläder har det också blivit en del i och utmärkande för konstverken. Någon har uttryckt att Frälsningsarméns sakrament har varit uniformen. Sakrament betyder helig handling och uniformen har hjälpt oss i vår särart att göra budskapet känt, ett bättre visitkort har ännu ingen reklambyrå kommit på.

Att den inspiration och det arv som präglat Frälsningsarmén kommer från William och Catherine Booth är tydligt både i Sverige och internationellt. Den svenska historien har också mycket påverkats av den första ledaren Hanna Ouchterlony och de första pionjärerna, vilket är tydligt i konsten.

Text: Bo Albinsson
Foto: Michael Johansson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, December 2016