www.fralsningsarmen.se

Missionen

19 Aug 2016

Minnesmärke i glas - ”Javas Ängel” i Nybro

Ester Petterssons spännande och gripande livsberättelse har skildrats tidigare på www.bootheum.se Att från en enkel bakgrund i Småland - den del som har kommit att...

05 Jul 2016

Bilden berättar - gäster från Zimbabwe 1982

En bild kan uttrycka en händelse och berätta ett intressant minne. Kenneth Larsson arbetade under lång tid på 1980-talet på Frälsningsarméns Relationsavdelning,...

04 Jul 2014

100 Skandinaver reste 1914 som missionärer

1914 har ofta citerats som ett speciellt år för Frälsningsarméns Skandinaviska insatser i fjärran länder. För 100 år sedan innebar det betydligt mera strapatser...

23 Jun 2014

Vår Värld för Kristus

På kort tid utvecklades The Salvation Army (Frälsningsarmén) från att ha varit en mycket begränsad lokal verksamhet med församlingar i East End, Östra London...

17 Dec 2012

Javas Ängel - En Nybrokvinna av Guds nåde

Här är en berättelse om ett mycket speciellt livsöde som handlar om en Nybrokvinna som hette Ester Pettersson. I år är det 100 år sedan hon lämnade hemmet...

09 May 2011

Sydafrika

Inte långt efter det att Frälsningsarmén börjat (december 1882) i Sverige ”öppnades eld” i Kapstaden (Cap Town) i Sydafrika i mars 1883. Sigfrid Wikfeldt, som...

05 Jul 2010

Javas ängel - Ester Pettersson

"Det har inte varit möjligt att följa Ester Petterssons väg i detalj: dagarna då hon fördes nedbruten till Pelantoengan, där kamraters vård förde henne tillbaka...