www.fralsningsarmen.se

19 Aug 2016

Minnesmärke i glas - ”Javas Ängel” i Nybro

Glaskonstverk_Ester_Pettersson_Qvarnaslät_NybroEster Petterssons spännande och gripande livsberättelse har skildrats tidigare på www.bootheum.se Att från en enkel bakgrund i Småland – den del som har kommit att kallas ”Glasriket” – ta ett långt steg till Frälsningsarméns verksamhet i Indonesien redan 1912 var uppseendeväckande.  Sedan allt som Ester Pettersson fick utföra i sitt arbete bland leprasjuka och under Andra Världskriget i koncentrationsläger är mycket märkligt. Det är inte svårt att förstå att hennes senare tiders släktingar och Nybrobor har väckt ett sådant engagemang att på något sätt för allmänheten manifestera denna Nybrokvinnas liv och gärning. Det lilla sydda tygmärket med fångnumret – väckte redan vid Utställningen Kvinnan i Frälsningsarmén 2010 många frågor och tankar. Sedan har www.bootheum.se fått berätta mycket mera.

Nils_Duveborn_&_Sivert_Hugosson_Qvarnaslät_NybroSpeciellt drivande för ett minnesmärke har varit Nils Duveborn och Sivert Hugosson i föreningen ”Esters Minne”. Genom kontakter med många i Nybro Kommun, Hembygdsföreningen och media har stort intresse vuxit fram. Passande nog har nu minnesmärket gjorts i glas av konstnären Ljupco Kocovski.Glaskonstnären_Ljupco_Kocovski_Nybro Qvarnaslät

Vid den högtidliga avtäckningen talade Nils Duveborn och Sivert Hugosson. Frälsningsarmén medverkade med musikanter från flera platser i Småland under ledning av musikmästare Åke Nilsson från Högsby.  Eftersom minnesmärket är placerat alldeles vid Hembygdsgården kunde högtidligheterna fortsätta där inomhus, en fördel också på grund av ösande regn. Frälsningsarméns Distriktschef major Christian Paulsson höll bibeltal om kallelsen och Esters livsgärning. Frälsningsarméns Arkivs major Bo Albinsson kunde delge alla kontakter och major Ingrid Albinsson hur webbsidan har visat många ”dolda skatter” om Ester Pettersson.

Media och många släktingar och intresserade från bygden var närvarande. Här publiceras nu bilder från den högtidliga avtäckningen vid Qvarnaslät i Nybro. Esters far drev kvarnen just på denna plats och minnesmärket kan ses alldeles vid den gamla kvarnstenen på Hembygdsgården.

En ung kvinna från denna plats lyssnade en gång i tidigt 1900-tal till en kallelse från Gud att resa långt bort till fjärran land och folk för att tjäna. Säkert kunde inte Ester Pettersson då ana hur dramatiskt hennes liv skulle bli, men hennes beslutsamhet kommer tydligt fram i ansiktsdragen på glasporträttet.

Läs mer om Ester Pettersson – tidigare inlägg
http://bootheum.se/2010/07/05/javas-angel/
http://bootheum.se/2012/12/17/javas-angel-nybrokvinna/
http://bootheum.se/2013/11/18/javas-angel-foreslagen-tagnamn/

Text: Ingrid Albinsson
Foto: Birgitta och Holger Tillström
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, Augusti 2016