www.fralsningsarmen.se

Minnesrunor

27 Oct 2015

Befordrade till Härligheten - Minnesrunor 7

I samband med Alla Helgons dag och även Påskhelgen har på www.bootheum.se publicerats senaste aktuella minnesrunor. Det är de som inkommit till Frälsningsarméns...

30 Mar 2015

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 6

Inför Påskhelgen i den s.k. Stilla veckan talar bibeltexterna om det lidande och den kamp som Jesus gick igenom före korsdöden på Golgata. Trots detta symboliserar...

24 Oct 2014

Befordrade till härligheten - Minnesrunor 5

Inför Alla Helgons dag publicerar vi här minnesrunor över frälsningsofficerare, frälsningssoldater och medlemmar, som släkt och vänner inom Frälsningsarmén...

25 Oct 2013

Befordrade till Härligheten - Minnesrunor 4

Inför Allhelgonahelgen publiceras nu minnesrunor över frälsningsofficerare och frälsningssoldater som ”Befordrats till Härligheten” under tiden hösten 2011...

24 Apr 2013

Människan - en berättelse, Minnesrunor 3

En ”Minnesruna” är en berättelse om en person som ”befordrats till Härligheten” på frälsningsarméspråk. En kort berättelse om en människas liv, ibland...

30 Oct 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 2

Inför Alla Helgons dag publicerar vi här på www.bootheum.se ytterligare ett antal minnesrunor över frälsningsofficerare och frälsningssoldater.  Stridsropets...

12 Jul 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 1

Frälsningsarmén använder uttrycket ”Befordrad till Härligheten” när någon dör. Detta ska visa på att döden inte är något slutligt utan övergången...