www.fralsningsarmen.se

30 Oct 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 2

Inför Alla Helgons dag publicerar vi här på www.bootheum.se ytterligare ett antal minnesrunor över frälsningsofficerare och frälsningssoldater. 
Stridsropets redaktion har översänt dessa minnesrunor till Frälsningsarméns historiska arkiv. De har tidigare varit införda på den s.k. medlemsportalen länkad till www.fralsningsarmen.se under första delen av 2010.
Fotot till höger är taget i samband med den historiska vandringen 2009 på Norra begravningsplatsen i Solna, vid den s.k. Pelargraven, där många frälsningsofficerare har sitt sista vilorum.

Korset och kronan är Frälsningsarméns speciella symbol som används i begravningsannonser och på minnesprogram. Den grundar sig på bibelordet: “Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans” (Upp 2:10b). I den tidigare bibelöversättningen 1917 användes uttrycket ”Livets krona”. 

Minnesrunor från Medlemssidan januari 2010:
Brigadör_Judith_Eklund_Vasakåren_Stockholm_Januari_2010
Major_Stig_Holmberg_Västerås_Januari_2010
Brigadör_Gunborg_Lingblom_Linghed_Januari_2010

Minnesrunor från Medlemssidan februari 2010:
Svea_Andersson_Fyrbåkskåren_Göteborg_Februari_2010Korset_och_Kronan
Birgit_Bia_Larsson_Kristinehamn_Februari_2010
Brynhild_Pettersson_Alingsås_Februari_2010

Minnesrunor från Medlemssidan mars-april 2010:
Folke_och_Eva_Andersson_Boden_Mars-April_2010
Kapten_Anna-Greta_Bergebäck_Tranås_Mars-April_2010
Fältsergeant_Arvid_Enesgårdh_Vasakåren_Stockholm_Mars-April_2010
Anna_Lyberger_Umeå_Mars-April_2010
Fanjunkare_Nils_Nilsson_Mora_Mars-April_2010

Minnesrunor från Medlemssidan maj 2010:
Naemi Glimbratt_Linköping_Maj_2010
Ulla-Britt_Höijer_Linköping_Maj_2010
Ingrid (Inga) Lehnberg_Leksand_Maj_2010

Minnesrunor från Medlemssidan juni-juli 2010:
Gösta_Moberg_Skelleftehamn_Juni-Juli_2010
Per_Rogner_Vasakåren_Stockholm_Juni-Juli_2010

Minnesrunor från Medlemssidan augusti 2010:
Major Gun Lindström, Stockholm_Augusti_2010

Överstelöjtnant Erik Ljungberg, Stockholm_Augusti_2010
Ingrid Pettersson, Göteborg_Augusti_2010
Stig Svensson, Oskarshamn_Augusti_2010

© Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv