www.fralsningsarmen.se

Undervisning & Utbildning

20 Jun 2016

SKANGAL - Bok

Bertil Rodin fick genom ett möte på flyget till Riga 1993 en helt ny inriktning på sitt liv. Genom detta möte med advokat Claës Palme och fortsatta kontakter driver...

19 Mar 2015

Skangal - möte med stora konsekvenser

Tre personer var i helt olika syften på väg till Lettland den 16 oktober 1993. Bertil Rodin, frälsningssoldaten som arbetat många år med olika tjänster i Frälsningsarmén...

21 Nov 2014

Guds rike har inga gränser

Det är en sanning och uppmaning och ett konstaterande att Frälsningsarmén, The Salvation Army har blivit en del av den devisen. Historiskt fick vi det belyst av bitr....

07 Jan 2014

Förr och Nu - demonstration

Eleverna som genomgår Frälsningsarméns Officersskola (tidigare Krigsskolan) kallas kadetter. Utbildningens längd har varierat genom åren, men har varit dels teori...

07 Sep 2011

Army of Love

”Army of Love” gjordes år 2001 av Marklund film. Producenten och filmaren Tore Marklund fick fria händer att göra en film om Frälsningsarmén så som han uppfattade...