www.fralsningsarmen.se

19 Mar 2015

Skangal - möte med stora konsekvenser

Tre personer var i helt olika syften på väg till Lettland den 16 oktober 1993. Bertil Rodin, frälsningssoldaten som arbetat många år med olika tjänster i Frälsningsarmén skulle stötta den då ännu mycket nya verksamheten i Lettland. Lettlands kartaEndast några år tidigare hade landet fått tillbaka sin frihet som innebar många förändringar för folket men också på andra juridiska plan. Det sistnämnda var anledningen till att advokat Claës Palme tillsammans Mårten Palme, son till Olof Palme, var på väg för att se på godset Skangal, som tillhört syskonen Palmes morfar Woldemar von Knieriem och de besökt många somrar som barn. Säkert kunde inte någon av de tre lettlandsresenärerna ana hur stora konsekvenser mötet på denna flygresa skulle bli.

Advokat Claës Palme har delgivit fakta och bakgrund: “Min mor föddes i Riga år 1890. Hennes farfar, som var rådsherre i Riga, köpte 1843 två stora lantegendomar – den ena Muremois och den andra Skangal. Skangal huvudbygnaden renoveringen påbörjad
Det var betydande egendomar. Gårdarna som ligger ca 10 svenska mil från Riga har en intressant svensk anknytning. Bägge gårdarna gavs nämligen av Gustav II Adolf till Axel Oxenstierna. Det dåvarande Livland tillhörde Sverige 1621 – 1721. Under reduktionen drogs gårdarna in till Kronan. I freden i Nystad 1721 avträdde Sverige Livland och Estland till Ryssland. Katarina II skänkte gårdarna till en tysk-baltisk familj vilkens namn jag just nu inte erinrar mig. 1843 kom sålunda bägge gårdarna i familjen von Knieriems ägo. Johan August von Knieriems äldste son Conrad erhöll i arv Muremois efter sin far, medan Skangal kom att tillföras min morfar Woldemar von Knieriem.

Woldemar von Knieriem var rektor för Polytechnikum i Riga och han var professor i agronomi och kemi.
Läs hela artikeln, klicka på länken PM om Skangal_Text Claës Palme

Bertil Rodin, som vid denna tid skulle ha börjat en pensionärstillvaro, blev starkt berörd och mötet fick hans liv att ta en ny vändning. Han berättar själv:Bertil Rodin och Claës Palme vid invigningen av Elevhemmet 1997
Att leva sitt liv i Kristus innebär alltid konsekvenser, utmaningar, besvikelser – nya upplevelser – okända möten mitt i verkligheten – överraskningar. Guds ledning i mitt liv ser jag också i det personliga mötet med advokat Claës Palme och brorsonen professor Mårten Palme på flygplanet till Riga i Lettland 1993. Sedan den dagen har medmänniskorna och landet Lettland blivit en stor del av mitt fortsatta.” Läs hela berättelsen, klicka på länken Det stora äventyret_text_Bertil Rodin
Se berättelsen i bilder här på Movie:

För både advokat Claës Palme och Bertil Rodin betydde mötet och upplevelsen ett engagemang på många olika plan och med påverkan på många människor i Lettland, men också i Sverige. Det som kunde ha blivit ett snabbt flygplatssammanträffande blev inledningen till och början på den verksamhet, som nu under över 20 år fått gett många barn och familjer en start på ett bättre liv.

© Foton: Bertil Rodin, privat och Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv