www.fralsningsarmen.se

Ungdom

15 May 2015

Skangal under 20 år

Den drivande och samlande personen bakom projektet Skangal i Lettland har nu under mer än 20 år varit Bertil Rodin. Hans möte med advokat Claës Palme på Laviaplanet...

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

JULEVANGELIET BÖRJAR: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den...

13 Nov 2014

Grevinnan Estelle Bernadotte & Flickscouterna

I mitten av november finns fortfarande en tradition inom Frälsningsarmén att fira FA-Scouternas dag. Ofta har den högtidlighållits genom att nya scouter har invigts...

27 May 2014

Barnen blev synliga

”Någonting måste göras för de små, vanvårdade och nästan helt och hållet åt sig själva lämnade barnen.” Så tänkte Frälsningsarméns folk redan...

02 May 2014

Nordiskt Flickscoutläger Bankeryd 1952

1952 alltså för nu 62 år sedan hölls ett stort Nordiskt Flickscoutläger i Bankeryd. Idag är Bankeryd en tätort inom Jönköpings kommun, tio km från Jönköpings...

25 Feb 2014

Bilddatabas

Frälsningsarméns Arkiv har ett stort antal bilder. Det är fotografier ända från 1880-talet då Frälsningsarméns verksamhet började i Sverige fram till 2000-talet....

28 Jan 2014

Skinnknuttar och spättor

Kommendör Sven Nilsson reflekterar kring detta - här ett utdrag: Frälsningsarmén har försökt att ta vara på trenderna i tiden. På 1950-talet, när begreppet...

14 Oct 2013

Fester & Basarer

Redan tidigt i Frälsningsarméns verksamhet började man använda sig av drama, utsmyckningar och annorlunda möten och samlingar. Frälsningsofficerarna och ungdomsledarna...

24 Sep 2012

Timrarö lockar...

 Av responsen vi fått från flera deltagare på förra inlägget om Scoutlägret på Stora Timrarö, http://bootheum.se/2009/11/02/scoutlager-stora-timraro-1956/...

11 Sep 2012

Riksungdomsgården - Dragudden

En stor satsning för ungdomsverksamheten gjordes i samband med att Frälsningsarmén i Sverige firade 75 år 1957. I tro gick ledningen ut och inspirerade hela landet...