www.fralsningsarmen.se

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

DenUngeSoldatenJulnummer1958JULEVANGELIET BÖRJAR:
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. Läs hela bibeltexten i Lukas evangelium 2:1-20

DenUngeSoldatenJULNUMMER
Tidningen ”Den unge soldaten” har under många år mött de unga inom Frälsningsarmén.
Första numret utkom redan den 7 december 1887. Historieboken ”Tio års Fälttåg” berättar hur publikationen den första tiden fick kämpa för sin existens, men blev sedan för många generationer av barn en veckotidning. Den innehöll berättelser med bibelanknytning och även andra skildringar av äventyr, som skulle ge spänning men också undervisning. Där fanns också pyssel och tävlingar som lockade barnen.
Till Söndagsskolans julfest på Frälsningsarmékårerna var väl förberett att ge alla barnen en extra uppmuntran till julhelgen. Ofta innebar detta en godispåse och Den Unge Soldatens JULNUMMER. Den tidningen som då var extra påkostad, färgglad och med många flera sidor än de vanliga veckonumren.DenUngeSoldatenJULNUMMER_från Julspel i dåvarande Rhodesia_Foto Kapten Ingrid Lindberg

På Frälsningsarméns Arkiv finns de vackra tidningarna sparade. Filmen visar nu inför julhelgen ett urval från 1968 och bakåt till 1947 av Den Unge Soldatens JULNUMMER. Framsidan var oftast ett konstverk, men även baksidan var många gånger en målning eller färgfoto med anknytning till Frälsningsarméns verksamhet.
Tidigare har publicerats filmer med urval av Stridsropets Julnummer,
klicka på länkarna
http://bootheum.se/2011/12/15/julens-budskap
http://bootheum.se/2010/12/24/julnatten/
http://bootheum.se/2013/12/21/julens-budskap-i-med-stridsropets-julnummer/

© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv