www.fralsningsarmen.se

Frälsningsarmén i konsten

28 Dec 2016

Historien påverkar nuet

Den expanderande Frälsningsarmén knöt till sig kreativa människor som kompositörer, skribenter och olika konstnärer. Det var mer påtagligt i den första tidens...

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

19 Aug 2016

Minnesmärke i glas - ”Javas Ängel” i Nybro

Ester Petterssons spännande och gripande livsberättelse har skildrats tidigare på www.bootheum.se Att från en enkel bakgrund i Småland - den del som har kommit att...

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

JULEVANGELIET BÖRJAR: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den...

24 Dec 2012

Julen 2012

För Frälsningsarmén, som kristen kyrka har julen varit en viktig högtid, då man genom julens budskap kan proklamera tron på att Jesus kom till jorden som Guds...

16 May 2012

Lars-Göran Willner

Namnet och personen Lars-Göran Willner kan förknippas med många konstnärliga områden. Han var mångbegåvad som musiker, sångförfattare, bildkonstnär och...

10 Apr 2012

Dalakonstnär skildrar livet vid en frälsningsarmékår

Kommendör Sven Nilsson berättar: I Frälsningsarméns lokal i Leksand har det under flera år funnits en intressant presentation av livet vid en kår. På en vägg...

02 Jan 2012

SVERIGE för KRISTUS - årsmotton

Som utmaning och målsättning har Frälsningsarmén vid nyårsskiftet lanserat ett nytt motto för just det året. De konstnärligt utformade affischerna skulle understryka...

15 Dec 2011

Julens budskap - Stridsropets Julnummer

Stridsropets Julnummer har under åren haft omslag med vackra konstverk som skildrat julens evangelium. Där finns främst Maria med Jesusbarnet, men också Josef, om...

24 Dec 2010

Julnatten

”Oss är en Frälsare född”, julnattens budskap kommer till oss också i år. Det når oss i vackra bilder, i julkrubbans figurer, i de välkända sångerna,...