www.fralsningsarmen.se

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Stridsropet_Julnummer_1947Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket snabbt idag. Många tycker att det är spännande och utmanande att ständigt sitta med mobilen i handen, mer intressant att se på den än vad som verkligen sker där man befinner sig och i sin omgivning. Krasst måste man konstatera att sociala media blivit både en möjlighet och ett problem. Men har inte sociala media funnits många, många år bakåt i tiden även om de då hade helt andra kanaler och nätverk.

De vise männen, som i Matt 2 kallas stjärntydare, hade ansvar för att tyda media för den tidens högt uppsatta personer. Då var stjärnorna och drömmarna medel att försöka förstå händelser. Av skildringen att de gav sig iväg på denna långa resa förstår man att de verkligen tog dessa media på allvar. Därför var det också naturligt för dem att först vända sig till kung Herodes och att alla dåtidens lärde verklig tog tecknet på allvar. Gud talade genom ett socialt media till den tidens vetenskapsmän.Stridsropet_Julnummer_1936_omslaget

En annan grupp som också fick ett ovanligt och märkligt meddelande var herdarna utanför Betlehem. De som fanns i den tidens marginaler fick ett socialt meddelande från Himmelns Gud. På de då öppna fälten kom budskapet genom ängeln. Det himmelska meddelandet gjorde dem förskräckta men var också så tydligt att de fick handlingskraft att lämna sin fårhjord och gå för att se det som Gud hade sagt. Där fanns ingen tvekan att detta var ett sant besked.

Stridsropet_Julnummer_1934De som fanns mitt i centrum i händelserna i Betlehem hade fått veta genom Guds sociala media. Maria fick första budskapet om att Guds son skulle födas genom henne av en ängel. Josef hennes blivande man fick också besked om Guds handlingsplan på ett övernaturligt sätt, skildras i Lukas 1 och Matteus 1.

Kanske vi i eftertänksamma stunder undrar hur alla våra sociala media kan fungera genom ”moln” och digitala ”vägar”. Kanske det särskilt gäller oss som fått leva ett antal år under denna otroliga förändring från en analog till digital värld. Men vi är inte så förundrade att vi inte kan använda oss av allt detta. Det har blivit en naturlig del av vår tillvaro och sociala media betjänar oss på många sätt.

Guds sociala media vid människoblivandet i Betlehem var lika omvälvande och viktiga för att göra allt känt. Våga ta detta också till dig att ”Ordet blev människa och bodde bland oss” Joh. 1:14

Text: Ingrid Albinsson
Foto: Stridsropet Julnummer 1934, 1936 och 1947
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv