www.fralsningsarmen.se

Bibeln & Bön

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

17 Dec 2014

Den Unge Soldaten - JULNUMMER

JULEVANGELIET BÖRJAR: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den...

16 Apr 2014

Slum- & Räddningsverket 30 år 1920

När Slum- & Räddningsverket i Frälsningsarmén i Sverige firade 30 år 1920 trycktes en intressant och innehållsrik broschyr upp. Denna redovisar verksamheten...

24 Dec 2012

Julen 2012

För Frälsningsarmén, som kristen kyrka har julen varit en viktig högtid, då man genom julens budskap kan proklamera tron på att Jesus kom till jorden som Guds...

19 Jan 2012

BIBEL evangelisation

Reflektioner med anledning av Bibelns Dag den 22 januari 2012. För inbjudan till ”Vattenfestivalen” i Stockholm svarade överstelöjtnant Gertrud Bergman, då divisionschef...

15 Dec 2011

Julens budskap - Stridsropets Julnummer

Stridsropets Julnummer har under åren haft omslag med vackra konstverk som skildrat julens evangelium. Där finns främst Maria med Jesusbarnet, men också Josef, om...

13 Sep 2010

Upprop till Bön

Här är ett upprop till bön för Frälsningsarmén i Sverige och över hela världen. Uppropet är utsänt 1884, men texten, budskapet och innebörden kan mycket...

18 Jan 2010

Bibeln i Frälsningsarmén

Bibeln har varit viktig för Frälsningsarméns folk allt sedan pionjärtiden Bibeln är grunden för vår tro Bibelns budskap finns i våra symboler Bibelordet...

05 Oct 2009

If you are too busy…

Översättning: Om du är för upptagen för att be är du mer upptagen än GUD vill att du ska vara. General William Booth tog tidigt de "hjälpmedel" som utvecklades...