www.fralsningsarmen.se

18 Jan 2010

Bibeln i Frälsningsarmén

  • Bibeln har varit viktig för Frälsningsarméns folk allt sedan pionjärtiden
  • Bibeln är grunden för vår tro
  • Bibelns budskap finns i våra symboler
  • Bibelordet finns i många sångtexter

Bibeln var viktig för Frälsningsarméns grundare William Booth. 1849 undertecknade han sex särskilda försatser för att leva ett liv i Guds närhet.
Punkt 4 gäller hans dagliga bibelläsning.  


När Frälsningsarméns lärosatser fastställdes 1878 grundades den första i vår bibeltro:
Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

Frälsningsarméns emblem bygger på bibelordet, beskriver vår kristna tro.
Korset är i centrum av Frälsningsarméns viktigaste symbol, emblemet.
Det syftar på att Jesus dog på korset för att vi skulle kunna för förlåtelse, frälsning.
F:et “hänger på korset” för att visa att det beror på Jesu offerdöd att vi kan få del av förlåtelsen, frälsningen.
Där bakom finns två svärd, som syftar på Efesierbrevet 6:17: “Andens svärd som är Guds ord“. Paulus beskriver också i Efesierbrevet kap. 6 den kristnes “rustning”.  Det kristna livet är en kamp mellan det onda och det goda. Bibeln är redskapet, som hjälper oss att leva rätt och utföra vår uppgift i Guds rike.
Solen talar om den helige Ande, som kom till Jesu lärjungar på Pingstdagen i form av eldslågor.
Texten Blod och Eld är Frälsningsarméns motto. Blod syftar på Jesu försoningsdöd, han gav sitt liv på korset. Eld den helige Andes utrustning och kraft till att leva ett helgat liv.
Kronan är en symbol för det eviga livet. I 1917-års Bibelöversättning Upp. 3:11 talas om att hålla fast vid “kronan”, i bibel 2000 står “segerkransen”.
Kulorna syftar på evangelii sanningar, som också återkopplar till Bibelordet.

Hanna Ouchterlony introducerade Frälsningsarmén i Sverige 1882 och blev den första ledaren.

För henne var Guds ord viktigt som grund för förkunnelsen och verksamheten.
Bilden till hoger visar Hannas uppslagna Bibel, väl använd.

Bibelordet är återkommande i trycksaker och årsmotton alltsedan pionjärtiden.

År 1898 var kommendörerna Elwin och Celestin Oliphant ledare för Frälsningsarmén i Sverige.
Som nyårshälsning sände de ut en trycksak med årets motto till sitt folk.
Där fanns också många citat från Bibeln, Guds osvikliga löften.

© foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv