www.fralsningsarmen.se

Frälsningsarméns symboler

18 Jun 2015

Svenskt Frikyrkolexikon

För ett halvår sedan utkom boken Svenskt Frikyrkolexikon på förlaget Atlantis. Representanter från frikyrkorna i Sverige har medverkat med respektive innehåll...

16 Aug 2013

Den Vita Rosen - Frankrike

Över hela världen har ”Huset på en öppen Bibel” under många år använts som symbol av Frälsningsarméns kvinnogrupper, eng. Home League, svenska Hemförbundet....

12 Jun 2013

Vapen - Emblem - Crest

Frälsningsarmén har ett speciellt emblem, eng. the crest, på svenska ofta kallat ”vapen”. Tillsammans med flaggan och Frälsningsarméns lärosatser presenterades...

12 Jul 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 1

Frälsningsarmén använder uttrycket ”Befordrad till Härligheten” när någon dör. Detta ska visa på att döden inte är något slutligt utan övergången...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

07 Jul 2011

Röda Skölden

Det finns en historia bakom ”röda skölden”, den av Frälsningsarméns symboler som idag utöver världen kanske är mest känd. Ett tidigt belägg på att...

23 Aug 2010

Standar från pionjärtiden

Föregångare till dagens affischer och posters var mycket skickligt tillverkade standar. De var ofta gjorda i siden med handmålade motiv, bilder och texter som skulle...

18 Jan 2010

Bibeln i Frälsningsarmén

Bibeln har varit viktig för Frälsningsarméns folk allt sedan pionjärtiden Bibeln är grunden för vår tro Bibelns budskap finns i våra symboler Bibelordet...

03 Dec 2009

Utställningen SYMBOLER

Under tiden 20 - 29 November 2009 arrangerades av Frälsningsarméns Arkiv utställningen SYMBOLER på Centrumkåren vid Drottninggatan mitt i Stockholms centrum. Det...