www.fralsningsarmen.se

12 Jun 2013

Vapen - Emblem - Crest

SO Frälsningsarméns Emblem VapenFrälsningsarmén har ett speciellt emblem, eng. the crest, på svenska ofta kallat ”vapen”. Tillsammans med flaggan och Frälsningsarméns lärosatser presenterades det 1878. Salvation Army Crest
Som berättas i annan artikel skedde detta efter introduceringen av namnet ”The Salvation Army”. Catherine Bramwell-Booth berättar i sin biografi över farmodern Catherine Booth i kapitet ”The Army Mother”.

FA Emblem_Vapen_svenskaEmblemets olika delar uttrycker Frälsningsarméns tro.
I mitten finns korset, som talar om tron på Jesus Kristus.
På korset ”hänger” F:et (eng. S:et) som står för frälsning, förlåtelsen (eng. salvation). Det är beroende av Jesu död på korset och uppståndelsen, påskens budskap, att vi kan ta emot räddningen, frälsningen.SA Symbols_Crest
De två korslagda svärden betecknar kampen mot det onda, som Bibeln talar om, i 2 Tim 2:3 står Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus.
De sju kulorna är symboler för evangeliets sanningar.

Solen, eldsflammorna, runt om talar om den Helige Andes eld som kom över Jesu lärjungar på den första Pingstdagen. 
Samma symbolik finns i texten ”mottot”: Blod och Eld (eng. Blood and Fire) alltså Påsk och Pingst upplevelserna.
Kronan överst talar om tron på det eviga livet. Den syftar på bibelordet i Upp 2:10: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans. Engelsk översättning: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Frälsningsarmén Emblem_Ryska

FA_Sångbok_1884Detta emblem har sedan 1878 varit ”varumärket” och använts i brev, på trycksaker, bokutgåvor och ofta på fondväggen i Frälsningsarméns lokaler. Samma emblem över hela världen översatt till respektive språk.

I arkivet finns en Sångbok på svenska som utkom 1884, där kan konstateras att emblemet ser något annorlunda ut, banderollen med namnet pekar neråt, kulorna är flera och Frälsningsarmén är delat med ett bindestreck. Efter några år görs logotypen om och liknar den som fortfarande används.

Frälsningsarmén Templet_StockholmEmblemet har inspirerat många till konstnärliga uttryck, på fondväggarna har det målats direkt men också skurits ut i trä, eller gjorts i metall, keramik och glas.Frälsningsarmén Kristinehamn Fondväggen

Frälsningsarmén i Sverige gav 2013 ut en grafisk manual för trycksaker. Här kan konstateras att detta inte är något nytt. Redan för över 100 år sedan fanns i frälsningsofficerarnas ”Order och Reglemente” regler för hur emblemet skulle användas, inte fick förändras och hur man skulle göra en affisch för att den skulle vara tilltalade och väcka uppmärksamhet!

Emblemet – Vapnet – the Crest – är en bekännelse av vår tro, uttryckt komprimerat, men ändå en tydlig och väl designad symbol, som finns internationellt över hela världen där Frälsningsarmén verkar.

© Foton: Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv