www.fralsningsarmen.se

Symboler & Vår tro

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

09 Nov 2015

Uniformen - ett vittnesbörd

Över hela världen i alla länder där Frälsningsarmén idag finns är en kännetecknande bild att de som är engagerade bär uniform. Under den internationella...

18 Jun 2015

Svenskt Frikyrkolexikon

För ett halvår sedan utkom boken Svenskt Frikyrkolexikon på förlaget Atlantis. Representanter från frikyrkorna i Sverige har medverkat med respektive innehåll...

12 Jun 2013

Vapen - Emblem - Crest

Frälsningsarmén har ett speciellt emblem, eng. the crest, på svenska ofta kallat ”vapen”. Tillsammans med flaggan och Frälsningsarméns lärosatser presenterades...

12 Jul 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 1

Frälsningsarmén använder uttrycket ”Befordrad till Härligheten” när någon dör. Detta ska visa på att döden inte är något slutligt utan övergången...

30 Jan 2012

Frälsningsarméns Lärosatser

Föga anade William och Catherine Booth när väckelsearbetet i Östra London tog sin början att det efter tretton år skulle ha utvecklats så mycket och fått så...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

12 Aug 2011

Tröjor med bekännelse

Pionjärtidens frälsningssoldater bar ofta röda tröjor med deviser som talade om deras tro. Idag är lagtröjor eller tröjor med olika texter vanligt förekommande...

07 Jul 2011

Röda Skölden

Det finns en historia bakom ”röda skölden”, den av Frälsningsarméns symboler som idag utöver världen kanske är mest känd. Ett tidigt belägg på att...

23 Aug 2010

Standar från pionjärtiden

Föregångare till dagens affischer och posters var mycket skickligt tillverkade standar. De var ofta gjorda i siden med handmålade motiv, bilder och texter som skulle...