www.fralsningsarmen.se

23 Aug 2010

Standar från pionjärtiden

SO_Standar från pionjärtiden_ Af Gud Sända_till_räddningSO_Standar från pionjärtiden_För_Gud_vi_kämpa

Föregångare till dagens affischer och posters var mycket skickligt tillverkade standar.

De var ofta gjorda i siden med handmålade motiv, bilder och texter som skulle väcka uppmärksamhet. Standaren bars i marscher och var det som skulle få publiken att reagera och bli engagerade.

Dessa två visar på både socialt engagemang och den andliga vägledningen, att kampen för Gud gällde att visa på Kristi kors.

För mera fakta:
Flera intressanta standar finns under Pages/Standar i spalten på höger sida.

©foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv