www.fralsningsarmen.se

07 Jul 2011

Röda Skölden

Det finns en historia bakom ”röda skölden”, den av Frälsningsarméns symboler som idag utöver världen kanske är mest känd.
Ett tidigt belägg på att skölden funnits med länge är från 1880 i den första utgåvan av ”Order och reglementen för Fältofficerare” i England. Där fanns en hänvisning till märken, broscher, i form av metallsköldar som frälsningssoldaterna skulle uppmuntras att bära för att visa att de var ”salvationister”. Hur den första skölden var utformad är osäkert, kanske var det en vit metallsköld med röda bokstäver eller utskuren text.
D
e flesta källor talar om att ”Röda skölden”, så som vi idag känner igen den, började användas av Frälsningsarméns officerare och frivilliga under Första Världskriget. Troligen först som märke på de baracker där Frälsningsarméns folk hade sina förråd.

Som symbol har skölden i uppgift ”att tala om kampen på det andliga slagfältet vilken måste fortgå lika länge som livet självt, och att Gud i Kristus ger oss en Sköld som kan bevara oss till det yttersta”, (från ”All The World”, Frälsningsarméns internationella tidning, juni 1917).
Frälsningsarméns officerare inom ”Röda Skölden Brigaderna” uträttade många olika tjänster. Under Första Världskriget fanns bl.a. 250 frivilliga från USA i Frankrike, ”Donut Girls”, som tjänade med att bjuda på varmt te och munkar till trupperna i fält.
Men officerarna satte också upp ”första hjälpen stationer”, ordnade med ambulanser, tjänade som själavårdare och fältpastorer, upprättade samlingsplatser för social samvaro och gudstjänster.
Mycket av detta sätt att arbeta återfinns idag i Frälsningsarméns katastrofinsatser runt om i världen. Då är fordon och hjälpinsatser också utrustade med ”Röda Skölden” för att man ska känna igen vem som står bakom insatsen.
Läs mera http://www.salvationarmy.org.uk/heritage  följ länken via “history” till “wartime”.

I många länder idag används ”Röda Skölden” också för att beteckna insatser inom socialtjänsten, på byggnader och material från Frälsningsarmén. FA_Logo_Sköld
Röda Skölden har även blivit den enklare symbolen för att visa tillhörigheten hos frälsningssoldater och officerare. Men ”Röda Skölden” på skjortor och tröjor har inte ersatt den klassiska uniformen, som fortfarande är frälsningssoldatens klädsel i offentliga och högtidliga sammanhang. Röda Skölden ersätter inte heller emblemet ”the Crest”, som tydligare visar på Frälsningsarméns teologi och kristna tro.
Mer om emblemet på http://bootheum.se/2010/01/18/bibeln-i-fralsningsarmen/

I Frälsningsarméns internationella ”Year Book 2011” (sid. 35) berättas om ”Blå Skölden gemenskapen”. Det är en sammanslutning för brittiska salvationister som är poliser. Det förbundet grundades 1974 och för att hjälpa den enskilda polismannen att klara av utmaningarna som särskilt finns i det yrket.

Den Röda Skölden anknyts till även i andra sammanhang inom Frälsningsarméns verksamhet. I många länder inom den engelsktalade världen kallas Frälsningsarméns årliga stora sociala insamling för ”Red Shield Appeal”.
För många frälsningsarmémusikanter är musikstycket ”Röda Skölden” välkänt och ofta spelat i friluftsmöten och marscher. Lyssna på http://youtu.be/XKv30lQ2hJM

Kanske är det så att den tillfälliga ”Röda Skölden” nu har blivit så väl känd och uppskattad därför att den är bärare av historien om medmänsklighet och gudomlig kärlek hos många okända hjältar, som ställde upp för sina medmänniskor under de mörka krigsåren på 1900-talet.

Copyright & foto: Frälsningsarméns Arkiv