www.fralsningsarmen.se

12 Jul 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 1

Frälsningsarmén använder uttrycket ”Befordrad till Härligheten” när någon dör. Detta ska visa på att döden inte är något slutligt utan övergången till något bättre och större.
Eftersom Frälsningsarméns officerare ”befordras” när de får en högre rang så är det naturligt att slutet på livet också skulle innebära en befordran då till ”Härligheten”. Det engelska uttrycket ”Promoted to Glory” ska ha använts första gången omkring 1882.  Grundläggaren William Booths son Herbert Booth skrev 1890 en speciell sång när han förberedde sin mor Catherine Booths begravning. Denna sång kallades just ”Promoted to Glory”.
Korset och kronan är också Frälsningsarméns speciella symbol som används i begravningsannonser och på minnesprogram. Denna grundar sig i bibelordet Upp 2:10b: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans. I den tidigare bibelöversättningen 1917 användes uttrycket ”Livets krona”.  

Minnesrunor efter frälsningssoldater och frälsningsofficerare har tidigare publicerats i Stridsropet och senare i Frälsningsarméns medlemstidning William. När sedan William upphörde publicerades minnesrunorna från och med augusti månad 2009 i stället på den s.k. medlemsportalen länkad till www.fralsningsarmen.se Eftersom minnesrunorna efter en tid där tas bort och det inte finns någon kvarliggande sökfunktion, har frågor ställts hur man ska få tag i dessa på webben publicerade minnesrunor. Stridsropets redaktion har nu sänt de minnesrunorna vidare till Frälsningsarméns historiska arkiv och vi börjar här publicera dessa på www.bootheum.se 

Minnesrunor från Medlemssidan augusti 2009:
Ann-Marie_Ericsson_Östra_Kåren_Göteborg_augusti_2009

Birgit_Hellbom_Vasakåren_Stockholm_augusti_2009

Brigadör_Fannie_Sjögren_Söderkåren_Stockholm_augusti_2009

Brigadör_Margit_Eriksson_Västerås_augusti_2009
Gun-Britt_Carlsson_Vetlanda_augusti_2009

Gunnar_Ökvist_Luleå_augusti_2009

Major_Elsa_Fredrikson_Sundbyberg_augusti_2009

Per_Mars_Halmstad_augusti_2009

Minnesrunor från Medlemssidan september 2009:
Anna-Britta_Landin_Stockholm_6eKåren_september_2009

Brita_Åkerström_Linghed_september_2009
Rut_Peterson_Lindesberg_Örebro_September_2009

Minnesrunor från Medlemssidan oktober 2009:
Brigadör_Valborg_Gustafsson, Vilhelmina, oktober 2009

Elsa_Nilsson_Söderhamn_ oktober 2009
Fältsergeant_May_Johansson_Ronneby_ oktober 2009
Ulla Jaeschke, Leksand_ oktober 2009
Vera_Svensson_Oskarshamn_ oktober 2009

Minnesrunor från Medlemssidan november 2009:
Arne_Angsfors_Hönö_november 2009
Siv_Bergstedt_Linköping_november 2009
Vera_Johansson_Tranås_november 2009

Minnesrunor från Medlemssidan december 2009:
Ann-Britt_Larsson_Kristinehamn_december 2009
Ann-Britt_Lundin_Hisingskåren_Göteborg_december 2009
Brigadör_Margit_Backlund_Norrköping_december 2009

Frank_Howegård_Malmö_december 2009
Gun_Engström_Ystad_december 2009

Tom_Unér_Tranås_december 2009

Ulla_Rosengren_Ystad_december 2009
Viola_Börresen_Jönköping_december 2009

© Foto: Bo Albinsson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv