www.fralsningsarmen.se

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten av att ha en egen flagga.  Denna utveckling genomgick också Kristna Missionen, det som sedan blev Frälsningsarmén.
I biografin ”Catherine Booth” skriver Catherine Bramwell-Booth skriver om sin farmor (boken först utgiven 1970). I kapitlet ”The Army Mother” berättas om händelserna från denna första tid. Det blev mer och mer vanligt att man i processioner bar flaggor och banderoller med texter, frågor och varningar till åhörarna. Därför diskuterades idén om en enhetlig flagga inom familjen Booth. Redan fyra år före tiden för namnbytet skrev William till äldste sonen Bramwell om att en flagga borde designas. Namnet ”The Salvation Army” tillkom så som beskrivs på annan plats, klicka på länken http://bootheum.se/2011/12/12/frimarken-kommunicerar/

Det blev Catherine Booth, som utformade frälsningsarméflaggan 1878 och först presenterade den vid Coventry kår. Hon var entusiastisk och med övertygelse framförde hon att även om man en lång tid marscherat utan flagga, så var nu tid att som en armé marschera efter korsets flagga. Hon framhöll att soldaterna hade lovat trohet till Jesus Kristus och Frälsningsarmén och flaggan representerade detta.
I september samma år skulle William besöka de nordliga ”stationerna” (kårerna) i England. Under den kampanjen på åtta veckor var Catherine med och presenterade flaggan på tjugofem platser. 
I “Heathen England” (edition 1880) skrev George Scott-Railton, en av William Booths medarbetare, att användandet av flaggan gjorde mer än någon kunde tänka för att binda samman soldaterna, ge mod och utveckla en anda av beslutsamhet.

Vid ett högtidligt invigningsmöte i Exeter Hall, London i november 1882, fick Hanna Ouchterlony av Bramwell Booth ta emot den flagga som skulle bli första frälsningsarméflaggan i Sverige.

Symboliken i flaggan är klart evangelisk och bygger på Frälsningsarméns tro och teologi. Grundfärgen är mörkt röd och betecknar Jesu blod som ger förlåtelse, frälsning, kanten är blå och talar om renheten i ett helgat liv och i centrum den gula stjärnan betecknande den Helige Anders eld. Där finns också mottot ”Blod och Eld”. Om det finns ett nummer mitt i stjärnan är det kårens nummer (ordningsföljd då kåren börjat i landet).
Flaggan är i sig själv inte helig, men är respekterad av alla frälsningssoldat runt hela världen därför att den är en symbol för vad de tror på. När en ny frälsningssoldat ska invigas sker detta under frälsningsarméflaggan. Den finns med vid alla livets olika högtider som barnvälsignelse, vigsel och begravningar. Frälsningssoldaterna marscherar efter den. Vid Frälsningsarméns lokaler hissas den för att visa vägen till platsen, men också deklarera att här önskar människor visa vägen till en tro på Jesus Kristus.

© Foto: Stefan Örtenblad & Bo Albinsson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv