www.fralsningsarmen.se

Catherine Booth

11 Jul 2015

Whitechapel Road

Där allt började… på Whitechapel Road där William Booth den 2 juli 1865 för precis 150 år fann sin destination, upplevde sitt livs vision. Samma vision och...

08 Jan 2015

Visionen för 150 år sedan blev en världsvid rörelse

Frälsningsarméns nuvarande världschef, general André Cox, hälsar i sitt nyårsbudskap alla salvationister, frälsningssoldater och vänner: ”Kunde William...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

12 Dec 2011

Frimärken kommunicerar

Att frimärken kommunicerar har många användare tagit vara på när man beslutat vilket frimärke man ska sätta på brevet eller vykortet till en speciell mottagare....

16 Nov 2009

William och Catherine Booth

Makarna William och Catherine Booth har båda med sina personligheter och sitt liv präglat grunden för den rörelse som började i Östra London, snabbt spreds över...

31 Aug 2009

Barnen Booths klocka från föräldrarna

Frälsningsarméns grundläggare William Booth var född 10 april 1829. Hans fru Catherine var född 17 januari 1829. De hade åtta barn, som alla på olika sätt...