www.fralsningsarmen.se

12 Dec 2011

Frimärken kommunicerar

Att frimärken kommunicerar har många användare tagit vara på när man beslutat vilket frimärke man ska sätta på brevet eller vykortet till en speciell mottagare. Språket är ibland kanske lite sofistikerat eller kräver en viss uttolkning. Men en del frimärksutgåvor talar verkligen själva sitt tydliga språk. Frälsningsarmén med sin internationella utbredning har funnits med i olika länders utgåvor vid särskilda jubileum eller motiv som illustrerat verksamheten, något som inspirerat inte bara filatelisterna inom de egna leden utan också andra samlare.
Ett mycket vackert frimärke med general Eva Burrows i centrum omgiven av landets och Frälsningsarméns flagga är utgivet i Antiqua och Barbuda. Det är ett litet örike i Västindien. Men frimärket har inget årtal?

Två frimärken visar Frälsningsarméns internationella 100-års högtid 1965 med dels en utgåva från Storbritannien prydd med drottning Elisabeth och dels en enklare version från USA.

William Booth började sin evangeliska verksamhet som predikant i Östra London 1865. Det var där och då han fick sin speciella kallelse och vision som ledde till framväxten av först Östra Londons Kristna Mission, senare Kristna Missionen när verksamheten spreds. 1878 skulle skrivas ett upprop om bidrag till verksamheten. Hans merarbetare skrev att vi är en ”frivillig armé”. Detta tyckte inte William utan i stundens ingivelse ändrade han det till ”Salvation Army”, frälsningsarmé. En tillfällighet eller gudomlig inspiration? Men efter namnbytet började verksamheten växa på ett helt nytt sätt.
William och hans fru Cathrine finns med på ett vackert och innehållsrikt frimärke från Monaco ett hundra år senare 1978. Frälsningsarmén heter på franska ”Armee du Salut”. På det frimärket finns symbolerna, musikanter men också i mitten ”Julgrytan”, som är aktuell nu i december. Veckorna före jul samlar Frälsningsarmén genom Julgrytan in pengar till behövande för utdelning inför helgen.
Julgrytan finns också illustrerad på ett frimärke från Finland.

Ofta ingår då i traditionen också att en grupp frälsningsmusikanter spelar och sjunger julsånger ”carols” vid grytan. På frimärket från Belgien illustreras det tydligt med fallande snöflingor.

Frälsningsarmén har som många andra organisationer och kyrkor själv gett ut egna ”välgörenhetsmärken” att klistra på julposten. Dessa märken har sålts för att ge intäkter vid särskilda tillfällen eller för att bidra till julinsamlingen.
Här finns en fin serie tecknade julmotiv utgivna någonstans av ”The Salvation Army”, men årtal saknas och även ursprungsland.

Copyright & foto: Frälsningsarméns Arkiv