www.fralsningsarmen.se

11 Jul 2015

Whitechapel Road

Där allt började… BA_William_Booth_Staty_Whitechapel_Rd_Mile_End_East_End_London
på Whitechapel Road där William Booth den 2 juli 1865 för precis 150 år fann sin destination, upplevde sitt livs vision. Samma vision och destination som nu förts vidare ut i världen till idag 126 olika länder och utmanat tusentals män, kvinnor, ungdomar och vuxna att dela evangeliet som Jesus uppmanade sina första efterföljare: ”Gå därför ut i hela världen” (Matt 28 Svenska Levande Bibeln).

En vandring på Whitechapel Road ingick i det rekommenderade tilläggsprogrammet under BOUNDLESS Frälsningsarméns Internationella Kongress, som hölls 1-5 juli 2015. Många av kongressdelegaterna tog därför tillfället och möjligheten att göra vandringen på denna för Frälsningsarmén så speciella gatan i East End. Som en medvandrare vid besöket uttryckte att upplevelsen var: ”Det är som att vandra i Jerusalem!”.

För Frälsningsarméns soldater och officerare från hela världen är Whitechapel Road en historisk plats med vingslag från den tid då så mycket var annorlunda, men som ger oss inspiration att en gudomlig vision kan ge livet en ny destination, förvandla människor till upprättelse och ta oanade vägar. Idag håller denna östra del av London att förvandlas från en tidigare sliten stadsdel till ett område med moderna formgivna höghus och har bl.a. ett av Londons stora sjukhus med helikopterplatta på taket. BA_The_Blind_Beggar_där_William_Booth_predikade_Whitechapel_Rd_East_End_London

Men det var här William Booth upplevde sin kallelse från Gud att göra  en insats för människorna, som 1865 beskrevs som mycket fattiga, arbetslösa, prostituerade kvinnor och barn som levde på gatan. Krogarna var många och utan för en av dessa The Blind Beggar slöt sig William till ett litet missionerande sällskap. De hade ett tält för kristna möten några kvarter därifrån på en gammal Kväkarkyrkogård, ett område som idag kallas Vallance Gardens. Det var alltså i mycket liten skala allt började, men Williams entusiasm och enträgna arbete blev grunden i verksamheten. BA_Catherine_Booth_Staty_Whitechapel_Rd_East_End_London_vänster_bakgrund_vägmålningen

Williams fru Catherine Booth var också en engagerad kristen predikant och hon blev från första stund Williams främsta stöd och samarbetspartner. Detta utvecklades till Östra Londons Kristna Mission, som sedan blev Kristna Missionen och som 1878 antog namnet The Salvation Army, Frälsningsarmén.
På årsdagen den 2 juli 2015 invigdes på Whitechapel Road den staty som kompletterade att makarna Booth arbetade tillsammans i verks
BA_Väggmålning_Whitechapel_Rd_East_End_Londonamheten. Statyn på William i aktion har funnits sedan 1979,invigd på hans 150:e födelsedag. Den nya statyn på Catherine Booth invigdes av kommendör Silvia Cox och kommendör Nancy Roberts nuvarande internationella ledare för kvinnoarbetet i Frälsningsarmén.

En märklig väggmålning finns också alldeles i närheten av statyerna föreställande personer som verkat i East End däribland William Booth.

Vid Whitechapel Road finns också en byst av William Booth på den plats där han predikade vid Mile End Wast, som i East End motsvarBA_William_Booth_Byst_Mile_End_Wast_Whitechapel_Rd_East_End_Londonade Hyde Park Corner där alla fick hålla tal.

Situationen och verkligheten kring Whitechapel Road var i slutet av 1800-talet tuff och hård, som exempel härjade massmördaren Jack the Ripper i samma område och mycket behövde göras konkret. Socialarbetarna fick namnet ”slumsystrar” och flera sociala institutioner började verksamhet. BA_Booth_House_Whitechapel_Rd_East_End_London
Booth House ligger också idag på Whitechapel Road och är Frälsningsarméns största institution i Storbritannien. Där finns plats för 150 män, som från ett liv på gatan först kan få härbärge en kortare tid. Sedan när de visar att de vill gå in i rehabilitering och får de flytta vidare uppåt i den stora byggnaden till mer och mer självständigt boende, återupprättade människor som förbereds för ett värdigt eget liv.
På Whitechapel Road låg också Frälsningsarméns Högkvarter 1878 när Bramwell Booth skrev brev till Hanna Ouchterlony efter besöket i Sverige. I brevhuvudet står både ”The Salvation Army och Kristna Missionen”, se länken http://bootheum.se/2012/03/15/bramwell-booths-brevskola-1/

Mer fakta om William Booth finns på länken http://www.salvationarmy.org.uk/node/784

Text: Ingrid Albinsson
©Foto: Bo Albinsson

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv