www.fralsningsarmen.se

Bramwell Booth

28 Dec 2015

Den 28 december 2015

Varje tidsperiod har sina utmaningar. För 133 år sedan var verkligheten något annat än idag och vad som skulle hända i framtiden precis som för varje generation...

11 Jul 2015

Whitechapel Road

Där allt började… på Whitechapel Road där William Booth den 2 juli 1865 för precis 150 år fann sin destination, upplevde sitt livs vision. Samma vision och...

29 Jan 2013

De hade gett sina liv i tjänst för Gud

Frågan i Bibelns sista bok Uppenbarelseboken: ”vilka är de och varifrån kommer de?(Upp. 7:13) har inspirerat kommendör Sven Nilsson att berätta om de frälsningsarméledare...

13 Nov 2012

Bramwell Booths Brevskola 6

Här publiceras nu de sista breven av de 48 (45 brev före öppnandet i Sverige december 1882 och tre senare) personliga brev som Hanna Ouchterlony fick från Bramwell...

24 Aug 2012

Bramwell Booths Brevskola 5

“Religion is love. And love cannot be still. It must flow out. It must do something. - Religion är kärlek. Och kärleken kan inte vara stilla. Den måste flöda ut....

19 Jun 2012

Bramwell Booths brevskola 4

Här publiceras nu nästa del av brev som Bramwell Booths skrev till Hanna Ouchterlony. Dessa brev har numrerats 21 - 25 och är daterade från den 18 september 1880 till...

25 May 2012

Bramwell Booths brevskola 3

I presentationen av Bramwell Booths brev till Hanna Ouchterlony under åren 1878 till 1882 har vi nu kommit till del 3 och det gäller breven numrerade 16 till och med 20,...

16 Apr 2012

Bramwell Booths brevskola 2

Frälsningsarméns blivande banbrytare i Sverige och Norge fick sin teologiska fostran genom Bramwell Booths brev. Åren 1878 - 1882 genomgick hon Officersskolan per korrespondens. I...

15 Mar 2012

Bramwell Booths brevskola 1

Bramwell Booth besökte hösten 1878 Värnamo. Mera om bakgrunden finns på http://bootheum.se/2010/01/25/bramwell-booth-varnamo/ Hanna Ouchterlony, då nybliven bokhandlare...

25 Jan 2010

Bramwell Booth & Värnamo

Att den väckelserörelse som utvecklats i östra London spreds till Sverige är en märklig historia. I industrialismens spår byggdes ett stort antal järnvägar...