www.fralsningsarmen.se

16 Apr 2012

Bramwell Booths brevskola 2

Frälsningsarméns blivande banbrytare i Sverige och Norge fick sin teologiska fostran genom Bramwell Booths brev. Åren 1878 – 1882 genomgick hon Officersskolan per korrespondens.

I boken ”Hanna Cordelia Ouchterlony” beskriver Laura Petri att utbildningen omfattade främst två huvudämnen: frälsningsteologi och frälsningsstrategi.  I båda ämnena fick Hanna avlägga praktiska prov innan hon fick sin examen med kompetens som ”befälhavare i Frälsningsarmén”.
Frälsningsteologins hjärtpunkt var helgelseläran. Breven under hösten 1878 och hela 1879 rör sig om frågor kring helgelsen. Det var också detta ämne som särskilt fångat henne under Bramwell Booths förkunnelse vid Värnamobesöket 1878.

Hanna längtade efter renhet och ett fullkomligt liv. Men hennes erfarenhet blir att det inte är enkelt. Hon försöker att praktisera Guds ord, tala till människor och vårda sig om dem hon har runt omkring sig. Men hon finner också och bekänner för biktfadern i London att inte alla böckerna hon säljer i sin bokhandel är ”goda”. Som svar kommer rådet att gallra ut de sämsta, men att det inte är lätt att veta var gränsen ska sättas. Bramwell Booth agerar verkligen som en biktfader och försöker att analysera frågorna som Hanna tar upp. Han ger råd och undervisning, men också personliga hälsningar till dem som han mötte under tiden i Sverige.

Här publiceras nu ytterligare tio av breven renskrivna av major Ann-Margret Ström, samt motsvarande original från ”Brevskolan”,
klicka på respektive länk:
Bramwell_Booths_Brev nr 6 Juni 2_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 7 Juli 29_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 8 Okt 5_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 9 Nov 12_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 10 Nov 23_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 11 Dec 7_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 12 Dec 27_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 13 Feb 7_1880
Bramwell_Booths_Brev nr 14 Feb 12_1880
Bramwell_Booths_Brev nr 15 Mars 6_1880

Läs avsnitt 1 i brevskolan, klicka på länken
http://bootheum.se/2012/03/15/bramwell-booths-brevskola-1/

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv