www.fralsningsarmen.se

Laura Petri

13 Nov 2012

Bramwell Booths Brevskola 6

Här publiceras nu de sista breven av de 48 (45 brev före öppnandet i Sverige december 1882 och tre senare) personliga brev som Hanna Ouchterlony fick från Bramwell...

24 Aug 2012

Bramwell Booths Brevskola 5

“Religion is love. And love cannot be still. It must flow out. It must do something. - Religion är kärlek. Och kärleken kan inte vara stilla. Den måste flöda ut....

19 Jun 2012

Bramwell Booths brevskola 4

Här publiceras nu nästa del av brev som Bramwell Booths skrev till Hanna Ouchterlony. Dessa brev har numrerats 21 - 25 och är daterade från den 18 september 1880 till...

25 May 2012

Bramwell Booths brevskola 3

I presentationen av Bramwell Booths brev till Hanna Ouchterlony under åren 1878 till 1882 har vi nu kommit till del 3 och det gäller breven numrerade 16 till och med 20,...

16 Apr 2012

Bramwell Booths brevskola 2

Frälsningsarméns blivande banbrytare i Sverige och Norge fick sin teologiska fostran genom Bramwell Booths brev. Åren 1878 - 1882 genomgick hon Officersskolan per korrespondens. I...

15 Mar 2012

Bramwell Booths brevskola 1

Bramwell Booth besökte hösten 1878 Värnamo. Mera om bakgrunden finns på http://bootheum.se/2010/01/25/bramwell-booth-varnamo/ Hanna Ouchterlony, då nybliven bokhandlare...

19 Jul 2010

Laura Petri

”Laura Petri är inte bara är ett författarnamn; det är också beteckningen för ett ovanligt livsöde. Om Laura Petri kan man säga att hon hade förunnats...