www.fralsningsarmen.se

25 May 2012

Bramwell Booths brevskola 3

I presentationen av Bramwell Booths brev till Hanna Ouchterlony under åren 1878 till 1882 har vi nu kommit till del 3 och det gäller breven numrerade 16 till och med 20, från den 19 mars till 6 juni 1880.
De fem breven har alltså skrivits under mindre än tre månaders tid. I boken ”Hanna Cordelia Ochterlony”, som tidigare berättats om i avsnitt 1: http://bootheum.se/2012/03/15/bramwell-booths-brevskola-1/ har Laura Petri också gjort några översättningar till svenska av breven.  Här är några korta utdrag:

Den 28 mars 1880: ”… Jag gläds att höra om välsignelse i Malmö. Jag fröjdas åt att somliga ha blivit frälsta och tror att fler skola bli det… O, jag längtar att se hela Sverige skakat av Guds kraft. Jag önskar att jag kunde komma och stanna länge.
Vi har kallelse till Frankrike. Min äldsta syster skall resa dit, tror jag… Herren ska bevara Er. Kom ihåg att Ni icke är Er egen. Ni är Hans. Ni är Hans vingård…”

Den 1 maj 1880: ”… Med samma post som detta brev sänder jag en bok kallad ”The Salvation Navvy”. Det är en levnadsteckning över en av våra kaptener, och jag vet att den skall intressera och glädja Er. Jag ser av Edra brev att Er engelska är mycket, mycket god, så Ni kan mycket väl förstå den…
Satan vill fresta Er att tvivla, emedan Edra tankar fara omkring under bönen och läsningen av ordet. Det är inte synd, det är en svaghet hos vår stackars svaga kropp, såsom när man har ont i ett finger.”

Den 23 maj 1880: ”… Denna vecka ta vi hit en ung kvinna från Malmö, syster till en av våra officerare här, för att fostra henne för arbetet i hennes eget land. Jag betraktar detta som det viktigaste steg vi tagit med hänsyn till Sverige. Jag håller det för högst troligt att kvinnor fulla av den helige Ande skulle få mycket makt i Ert land. Man skulle blicka upp till dem som till änglar. Och jag har stora förhoppningar om att vi mycket snart skola kunna sända några. Naturligtvis skulle många människor bli högst förvånade och somliga förargade, men det spelar ingen roll om bara Herren verkade och själar vunnes för Jesus vår Frälsare…”

Den 6 juni 1880: ”… Hoppas Ni såg vad min syster sade i Helgelsemötet som rapporterades i The Christian. Det var bra och kan hjälpa Er. Det är hon som vi mena skall resa till Frankrike.”

Gång på gång återkommer Bramwell Booth till omsorgen om Hanna Ouchterlony personligen, hennes andliga utveckling men också tankar om Sverige och de personer han lärde känna under besöket i Värnamo. Samtidigt är han angelägen att informera henne om vad som händer i Frälsningsarméns verksamhet och utbredning. Han sänder henne engelska tidningar och böcker. Laura Petri kommenterar att det vid denna tid var ovanligt att man talade god engelska, franska språket studerades mera. Det var Bramwells syster Catherine som var på väg till Frankrike, återkommer till detta i senare brev.

Här publiceras nu ytterligare fem brev, klicka på länken:
Bramwell Booths Brev nr 16_Mars 19, 1880
Bramwell Booths Brev nr 17_Mars 28, 1880
Bramwell Booths Brev nr 18_Maj 1, 1880

Bramwell Booths Brev nr 19_Maj 23, 1880

Bramwell Booths Brev nr 20_Juni 6, 1880

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv