www.fralsningsarmen.se

24 Aug 2012

Bramwell Booths Brevskola 5

“Religion is love. And love cannot be still. It must flow out. It must do something. – Religion är kärlek. Och kärleken kan inte vara stilla. Den måste flöda ut. Den måste göra något.”, skriver Bramwell Booth i brevet till Hanna Ouchterlony den 30 januari 1881. Han hänvisar också till ordet från Jesus om vikten av att bära frukt.  Breven under detta halvår fortsätter med undervisning särskilt i helgelse men berättar också om viktiga händelser för Frälsningsarmén och för Hanna Ouchterlony personligen.

William och Catherine Booth hade tillsammans med sina medarbetare insett att tiden nu var mogen att utöka verksamheten till andra länder. De skickade då sin äldsta dotter med samma namn som sin mor, Catherine, till Paris för att börja arbetet i Frankrike. Hon fick senare för sin frimodighet hederstiteln ”Marskalken”. En svensk konstnär, Gustaf Cederström, fick höra talas om detta och åkte dit för att på plats se vad som hände. Detta resulterade i hans tavla som i original finns på Göteborgs Konstmuseum.
Med Catherine till Paris följde den 19-åriga Florence Soper, som några år senare blev Bramwells Booths maka och lojala följeslagare i det andliga arbetet men också i kampen för social rättvisa.

I brev i februari berättar Bramwell om arbetet med att översätta andliga sånger till svenska som ”Klippa du som brast för mig”, ”Just som jag är”, ”Det finns en källa fylld med blod”, sånger som fortfarande finns i den svenska frälsningsarmésångboken. Bramwell uttrycker gång på gång hur ofta han ber för det svenska folket och att Hanna och de svenska vännerna är hans andliga barn. Han vill gärna komma tillbaka men både arbetet och hans tidvis dåliga hälsa gör det svårt.

Så kommer en ny vändning pa försommaren att fru Billups, järnvägsentreprenörens hustru och nära vän till familjen Booth, inbjuder Hanna Ouchterlony att komma till deras hem i England. Detta gläder Bramwell och han vill göra sitt bästa för att hon då ska få se och lära känna Frälsningsarméns arbete mera. Han ger också antydningar att den upplevelsen kanske kan resultera i att Hanna sedan vill ta det med sig till Sverige.
Men Bramwell påpekar att hon inte bara får förlita sig på honom, han kallar sig själv bara ”din kamrat i Kristus, en stackars mask på jorden”. Hannas tro och förlitande måste endast vara till Gud ”Följ bara Honom, helt och alltid”.

Hanna Ouchterlony reste sommaren 1881 till England, besökte familjen Billups och bodde också fem veckor i general Booths hem. Laura Petri beskriver i boken ”Hanna Cordelia Ouchterlony” mycket intressant om denna tid, något nytt hade börjat för Hanna och vid hemkomsten till Sverige bar hon Frälsningsarméns sköld. Kanske är det den skölden som hon också bär på detta foto!

Här publiceras nu ytterligare tio av breven från Bramwell Booth till Hanna Ouchterlony:
Bramwell Booths Brev nr 26 Jan 30, 1881
Bramwell Booths Brev nr 27 Feb 8, 1881
Bramwell Booths Brev nr 28 Feb 27, 1881
Bramwell Booths Brev nr 29 15 Mars, 1881
Bramwell Booths Brev nr 30 Maj 5, 1881
Bramwell Booths Brev nr 31 Juni 12, 1881
Bramwell Booths Brev nr 32 Juli 3, 1881
Bramwell Booths Brev nr 33, odaterat
Bramwell Booths Brev nr 34 Aug 22, 1881
Bramwell Booths Brev nr 35 Okt 20, 1881 stämpel

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv