www.fralsningsarmen.se

13 Nov 2012

Bramwell Booths Brevskola 6

Här publiceras nu de sista breven av de 48 (45 brev före öppnandet i Sverige december 1882 och tre senare) personliga brev som Hanna Ouchterlony fick från Bramwell Booth under åren 1878-1885. Dessa brev innehåller råd som gällde både Hanna Ouchterlony själv men också hennes utveckling som kommande andlig ledare för Frälsningsarmén i Sverige och ansvarig för den lilla gruppen på fem personer som ”öppnade eld” i Stockholm den 28 december 1882.
Sista brevet daterat 1916 skriver Bramwell Booth under Första Världskrigets svåra tid. Han har då efterträtt sin far som general för Frälsningsarmén och Hanna Ouchterlony är kommendör.
När Bramwell Booth 1878 kom till Värnamo var det som en bruten ung man, utarbetad, utbränd i ivern att vara med och föra fram sin fars vision att nå människor med evangeliet om Jesus Kristus men också försöka ta hand om de människor som led nöd i fattigdom och var utslagna i den tidens storstad London.
Hanna Ouchterlony var den andliga sökaren som inte funnit någon plats där hon kunde få ro i själen. Men också en för den tiden framgångsrik kvinna 44 år gammal med egna ambitioner att starta en bokhandel där bra litteratur skulle erbjudas Värnamos invånare.
Denna kontext är utgångsläget för att brevens undervisning framme vid våren 1882 skulle få en praktisk användning. Laura Petri skriver i sin bok Hanna Cordelia Ouchterlony att Hannas andra vistelse i London varade i sju månader. Där fick hon direkt möta generalen William Booth, hans maka Catherine och flera av familjens barn som nu var vuxna och involverade i verksamheten. Dottern Emma, då ansvarig för undervisningen på officersskolan, blev en av Hannas lärare.
I ett högtidligt möte i Exeter Hall i London den 28 november 1882 invigdes ett hundratal salvationister för att resa till olika länder för att börja en ny verksamhet. Catherine Booth lämnade frälsningsarméflaggan till de som skulle åka till Sydafrika. Hanna fick sedan ta emot frälsningsarméfanan till Sverige av Bramwell Booth, hennes inspiratör och andliga vägledare.

Här publiceras de sista breven i Bramwell Booths brevskola
Bramwell Booth Brev nr 36 Dec 8, 1881
Bramwell Booth Brev nr 37 Juldagen, 1881
Bramwell Booth Brev nr 38 odaterat telegram, 1881
Bramwell Booth Brev nr 39 Feb 6, 1882
Bramwell Booth Brev nr 40 Feb 11, 1882
Bramwell Booth Brev nr 41 Feb 14, 1882
Bramwell Booth Brev nr 42 Feb 26, 1882
Bramwell Booth Brev nr 43 Mars 12, 1882
Bramwell Booth Brev nr 44 Mars 31, 1882
Bramwell Booth Brev nr 45, autumn 1882
Bramwell Booth Brev nr 46 April 29, 1883
Bramwell Booth Brev nr 47 Maj 22, 1883
Bramwell Booth Brev nr 48 Nov 22, 1885
Register – brev från Bramwell Booth till Hanna Ouchterlony

samt
Bramwell_Booth_brev_15Jan1916

© foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv