www.fralsningsarmen.se

15 Mar 2012

Bramwell Booths brevskola 1

Bramwell Booth besökte hösten 1878 Värnamo.
Mera om bakgrunden finns på http://bootheum.se/2010/01/25/bramwell-booth-varnamo/

Hanna Ouchterlony, då nybliven bokhandlare med djupa andliga reflektioner, hade mött något nytt i Bramwell Booths förkunnelse. Därför behövde hon denna ”Brevskola”.

Författaren Laura Petri skriver i sin bok ”Hanna Cordelia Ouchterlony” om breven och citerar en del, men de är aldrig tidigare publicerade i sin helhet. Laura Petri hade vunnit Hannas förtroende och den vänskapen var förutsättningen för boken som publicerades kort efter Hannas död 1924.
Ytterligare en person i historieskrivningen om Frälsningsarmén i Sverige är överstelöjtnant Torsten Kjäll. Vid packningen av gamla frälsningsarmémuseet på Nybrogatan i Stockholm, framkom material som varit projekt för Torsten Kjäll däribland en mapp med denna brevsamling, originalbreven. Han hade troligen fått dem av Laura Petri.
En av de första som nu fick se samlingen var kommendör Sven Nilsson och han uttryckte att detta måste vi göra något av.

Denna unika ”brevskola” pågick från 1878 till 1885, det är 44 handskrivna brev på 1800-tals engelska och idag svårlästa, som syns av de scannade bilderna. Breven är svar på Hanna Ouchterlonys brev till Bramwell Booth och tar upp de tvivel, farhågor och strider som utkämpade sig i hennes själ.
Svaren blev därför av grundläggande betydelse för hennes utveckling. Hon försökte forma sitt liv efter de riktlinjer hon fick i breven och de utgör grundritningen inte bara till Hannas kommande liv utan även till det som blev Frälsningsarmén i Sverige. 

Det har varit glädjande att major Ann-Margret Ström tog på sig det omfattande arbetet att renskriva breven på engelska. Hon är väl rustad för detta efter många år med sekreterareuppgifter inom Frälsningsarméns Högkvarter och som Kommendörens sekreterare hade hon också mycket korrespondens på engelska.
Som ung mötte Ann-Margret Ström författaren Laura Petri i den gemensamma hemstaden Halmstad. Hon har också god kunskap om Laura Petris liv och stora litterära produktion. 

Första brevet är daterat 17 oktober 1878. Samma år den 6 december stod i Värnamo Tidning att Hanna Ouchterlony blivit antagen av Svenska Bokförläggarföreningen som kommissionär att driva bokförsäljning i staden (ur Kungliga Bibliotekets tidningssamling). Det var verkligen ett ”vägval” för den 40-åriga småländskan, säkert inte ett lätt val. ”Brevskolan” började också samma år som namnet ”The Salvation Army” antogs i England och Bramwell Booth varit på vila i Sverige.
Bibelordet uttrycker: ”i svagheten blir kraften störst.” (2 Kor 12:9)

För att läsa breven och se originalen klicka på respektive länk
Bramwell_Booths_Brev nr 1 Okt 17_1878
Bramwell_Booths_Brev nr 2 Nov 30_1878
Bramwell_Booths_Brev nr 3 Jan 27_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 4 Mars 1_1879
Bramwell_Booths_Brev nr 5 Mars 9_1879

©Foto: Stefan Örtenblad      
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv