www.fralsningsarmen.se

19 Jun 2012

Bramwell Booths brevskola 4

Här publiceras nu nästa del av brev som Bramwell Booths skrev till Hanna Ouchterlony. Dessa brev har numrerats 21 – 25 och är daterade från den 18 september 1880 till den 27 januari 1881.
I brevet daterat den 18 september använder Bramwell Booth sig av jämförande bibelstudier om frestelsen som Jesus fick genomgång. Han uppmanar att det är värdefullt att läsa samma avsnitt i de olika evangelierna Matteus, Markus och Lukas. Han uppmuntrar också, även om de frestas så ska de vinna seger i frestelserna de måste genomgå, den helige Ande är trofast och kommer att ge rening och hålla sina löften.
I november 1881 gällde korrespondensen ett par som skulle ansöka om att komma till England. Bramwell skickar till Hanna Ouchterlony mycket noggrant ansökningshandlingar en för mannen och en för kvinnan med något olika frågor.

Det framgår av Bramwells svar att Hanna Ouchterlony har rapporterat om sina möten i Värnamo och Jönköping och han har blivit imponerad. Han uttrycker att hon håller på att bygga upp en ”Frälsningsarmé” i Värnamo och uppmanar ”fortsätt”. Kanske började han vid denna tid inse att Hanna är den blivande svenska ledaren. För det nya året 1881 får hon också ett motto från Jes. 41:9-10: ”Du är min tjänare, jag har utvalt dig.”
Men det är inte enbart andliga frågor i breven, både från Värnamo och från England berättas om ohälsa och att man behöver hjälp med mediciner även från Amerika. Bramwell är angelägen att få veta hur hans nya svenska vänner mår till både kropp och själ.
I brevet den 27 januari 1881 nämner Bramwell Booth att en svensk håller på att översätta hymner, andliga sånger till svenska. Kanske var det introduktionen till den första lilla svenska sångboken som trycktes i England och den svenska pionjärtruppen hade med sig 1882?

Bramwell_Booths_Brev nr 21 Sept 18, 1880
Bramwell_Booths_Brev nr 22 Okt 30, 1880
Bramwell_Booths_Brev nr 23 Nov 7, 1880

Br_Booths_Brev 23 (bilaga Ansökningsformulär)

Bramwell_Booths_Brev nr 24 2 Jan, 1881

Bramwell_Booths_Brev nr 25 Jan 27, 1881

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv