www.fralsningsarmen.se

28 Dec 2015

Den 28 december 2015

Varje tidsperiod har sina utmaningar.
För 133 år sedan var verkligheten något annat än idag och vad som skulle hända i framtiden precis som för varje generation något helt obekant.

Englandsgruppen_1896_Hanna_Ouchterlony_Herman_Martinsson_Augusta_Larsson_Sigrid_MårtenssonHanna Ouchterlony, som blev Frälsningsarméns pionjär och förste ledare i Sverige, såg sin tids utmaningar, handlade efter de möjligheter hon hade. Bramwell Booth bara 22 år och utbränd, kunde ändå i Värnamo förmedla budskapet om ”fullkomlig frälsning” 1878 och helgelseförkunnelsen som de förkunnade i England och det träffade Hannas hjärta.

Sedan var det Grundläggaren i England, William Booth själv, som såg hennes gåvor och förmåga. William Booth_Tack_för_vänligheten som Salvationisterna visade under den Internationella Kongressen 1886Hon fick tio år att verka i Sverige och byggde under den tiden upp en kristen rörelse, en Armé med stridskrafter på nära 10 000 soldater, 600 officerare, som öppnat över 140 kårer och många slumstationer med inriktning på barn och äldre. Hannas drivkraft var hennes gudstro och personliga övertygelse att denna rörelse var något för vårt land och det samverkade till ett resultat som få då kunde överblicka och få har överträffat.

Ingen av oss vet något om morgondagen, men just nu har många av oss möjlighet att göra något. Mänsklighetens samlade erfarenhet finns i vår historia och det är detta som kan hjälpa oss att utvecklas i rätt riktning. På Frälsningsarméns årsdag, den 28 december 2015, är det rätt tid att se tillbaka, reflektera och göra rannsakan.

Nils-Erik Karlsson, Uppsala, har sänt oss en resumé och tankar kring ”En armé på marsch – Frälsningsarmén 150 år”. Här ett utdrag: “Vad är det då som gjort att denna rörelse har kunnat etablera sig på så bred front. Man skulle givetvis kunna peka på William Booths ledaregenskaper och organisationsförmåga, men flera av hans levnadstecknare betonar att det var genom sitt liv och sitt sätt att leva som han skapade en förebild som andra ville följa. Två nyckelord kan mer än något annat förklara Frälsningsarméns världsvida framgång, nämligen ”överlåtelse” och ”självförsakelse”, ord som alltid hållits levande bland dess officerare och soldater.”
Läs hela artikeln, klicka på länken En_arme_pa_frammarsch _text_Nils-Erik_Karlsson_2015

BA_Boundless_Marsch_2015-07-05Vi var många som i juli 2015 fick uppleva ”Boundless”, den Internationella kongressen i London. Då var det fest, vi fick glädjas och vara tacksamma över Frälsningsarméns 150 år som verksam bland människor nu i 127 länder. Trots olikheter och skilda förutsättningar kände vi en entusiasm och stolthet och att är vi ett. Det som förenar oss är den gemensamma gudstron. Den som William Booth i sin sång beskriver som gränslös – ”boundless”- och som korsar alla kulturella barriärer, kan förvandla, utrusta och ge kraft att gå vidare. Efter årets och särskilt höstens flyktingströmmar tror vi ändå att det finns hopp för mänskligheten.

Text: Bo Albinsson
© Foto: Frälsningsarméns Arkiv & Bo Albinsson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, December 2015