www.fralsningsarmen.se

05 Oct 2009

If you are too busy…

SO_If_you_are too busyÖversättning:
Om du är för upptagen
för att be
är du mer upptagen än
GUD
vill att du ska vara.

General William Booth tog tidigt de “hjälpmedel” som utvecklades i samhället för att nå ut till människor. Detta anslag, en målad duk,  användes under bilkampanjerna.

Under 1900-talets första årtionde använde han “automobilen” för att nå ut till människor runt om i Storbritannien.

Under sex sådana färder genomkorsade han landet “från norr till söder, från väster till öster, var gång under sex veckors tid, och höll överallt stora möten, ofta tre om dagen.
Hans medarbetare George S. Railton har målande beskrivit dessa bilfärder , då byinvånarna samlades från alla håll för att få se en skymt av den ryktbara mannen. Hans tal var kryddade med originella andekdoter  men också fruktansvärt allvarliga.

Fanny Ekenstrierna berättar om bilkampanjerna  i boken “William Booth”, Frälsningsarméns skapare, J.A. Lindblads Förlag 1955

©Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv