www.fralsningsarmen.se

16 Apr 2014

Slum- & Räddningsverket 30 år 1920

Broschyrens_framsida_Slum-och Räddningsverket 30år_1920När Slum- & Räddningsverket i Frälsningsarmén i Sverige firade 30 år 1920 trycktes en intressant och innehållsrik broschyr upp. Denna redovisar verksamheten vid den tiden både i bilder och i text. Rubriken ”Trettioåriga kriget” måste förstås genom det Frälsningsarméns ledare och arbetare främst slumsystrarna upplevde var ett ”krig” mot fattigdom, sjukdomar, misär och modlöshet.SO_Slumsysterns klädsel

Sveriges befolkning särskilt i de större städerna var vid den tiden präglad av brist på arbete, dåliga bostäder och svåra sjukdomar. Detta tog också många människors liv. Män blev utan sina fruar, som då ofta var hemma och skötte barnen eftersom barnomsorg inte fanns och det blev problem.
MalmbergetPå platser där männen hade tunga arbeten, som gruvan i Malmberget, orsakade detta att många skadades eller dog. Barnen blev drabbade då mödrarna inte kunde ta hand om dem. Dessutom härjade i fattigdomens spår ofta svåra sjukdomar och epidemier som orsakade att många dog. I Frälsningsarméns tidningar även barntidningarna från den tiden berättas ofta om svåra förhållanden, hur liv och död fanns mycket påtagligt i människornas vardag.Malmö_Barnhärbärget

Allt detta utmanade Frälsningsarméns folk att göra något för de nödlidande. Därför växte många verksamheter fram ur de rådande behoven, förutom barnhem och social verksamhet i hemmen fanns barnkolonier, sommarhem för gamla, midnattsmission, mottagning för frigivna fångar och platsanskaffningsbyrå. Detta är många verksamheter som senare övertagits av samhällets sociala myndigheter.

Efter 30 års ”krigföring” kunde man redovisa det som fanns 1920.
Här presenteras ett utdrag ut broschyren, klicka på länken
Ur Broschyren Slum- och Räddningsverket 30 år utgiven 1920 

BöneförbundskortMen alltsedan Frälsningsarméns första tid har den sociala och andliga verksamheten funnits sida vid sida. Slumsystrarna bad och arbetade. Bönestunderna i ensamhet eller tillsammans med sjuka och lidande gav kraften att leva och arbeta under dessa svåra förhållanden. Ett Böne- och Hjälpförbund fanns också. Medlemmarna i detta förbund fick lova att ge stöd åt verksamheten i bön men också ge ett ekonomiskt bidrag.

©Foto: Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, 2014-04-16