www.fralsningsarmen.se

Socialtjänst

08 Sep 2016

Arbetet bland Döva och Synskadade

Som tidigare berättats om föddes arbetet bland ”Döva och Synskadade” ur ett behov att stötta och vägleda människor med dessa funktionsnedsättningar. Arbetet...

17 Dec 2015

Värtahemmet & Droskhästens privilegium

Denna artikel skulle kunna ha flera olika rubriker förutom ovanstående: Industrihemmet på Kolargatan, Verkstadshemmet med Myrorna eller ”Sagan är all”. För medan...

19 Jan 2015

De osedda barnen

Hösten 2014 utkom boken ”De osedda barnen”,  som är en redogörelse för hur Frälsningsarméns arbete för handikappade barn i Lettland utvecklades under åren...

16 Apr 2014

Slum- & Räddningsverket 30 år 1920

När Slum- & Räddningsverket i Frälsningsarmén i Sverige firade 30 år 1920 trycktes en intressant och innehållsrik broschyr upp. Denna redovisar verksamheten...

20 Sep 2011

Slumsystrarna gav människovärdet tillbaka

Slumsystrarna, Frälsningsarméns socialarbetare, på 1890-talet såg att många unga kvinnor hade det svårt särskilt i Stockholm, men också i de övriga större...

14 Jul 2011

Sommarkollo

”Hon blev bergtagen av barnen. Snart såg hon bara barn, som sträckte armarna efter sol, mat och kärlek.” Så beskrivs Anna Janson, som i 40-årsåldern blev...

28 Mar 2011

Refugen

Refugen skapades i ett samarbete mellan statens Armémuseum och Frälsningsarmén och startade som ett projekt i februari 1986. Sven Wickberg var Refugens ordförande...

01 Feb 2011

Arbetet för Döva och Synskadade

I januari 1894 var Frälsningsarméns grundläggare general William Booth på besök i Stockholm. Vid ett av mötena fanns en dövstum kvinna med. Generalen iakttog...

20 Dec 2010

Julutdelning

Julutdelning till behövande är för många människor synonymt med Frälsningsarméns verksamhet. Det kristna julbudskapet handlar om hur Gud gav sig själv till...

29 Nov 2010

Julgrytan

Idén att använda en stor gryta för att samla in pengar till behövande vid jul började i San Fransisco 1891 En frälsningsarmékapten Joseph McFee var bekymrad...