www.fralsningsarmen.se

29 Nov 2010

Julgrytan

Idén att använda en stor gryta för att samla in pengar till behövande vid jul började i San Fransisco 1891

En frälsningsarmékapten Joseph McFee var bekymrad över hur han skulle kunna samla in tillräckligt med pengar till alla behövande fattiga familjer inför julen.
.

Kapen McFee kom ihåg att i Liverpool hade använts en s.k. “Simpson’s pot” – en stor gryta – för att samla in pengar till fattiga. Så föddes tanken att göra något liknande och han hängde en stor gryta på en trefot och engagerade människors givande genom devisen ”Håll grytan kokande!”.
Grytan placerades i hamnen där många människor passerade med färjorna.
Grytan väckte uppmärksamhet, insamlingen lyckades och föll så väl ut att han fortsatte med ”Julgrytan” även nästa år.

Sedan spred julgrytan sig till flera andra platser runt om i USA. Numera finns julgrytan även i Japan, Korea, Chile och många Europeiska länder.

Till Sverige kom Julgrytan 1907 och redan första året kunde man bjuda 1 600 personer tack vare Julgrytan till julmiddag i Stockholm.
Redan 1908 spred sig insamlingen med julgrytan till Göteborg, Malmö och Norrköping. Där användes inkomsterna till s.k. julkorgar. Varje korg innehöll då mat för helgen till fem personer. I Stockholm delades det året ut 400 korgar. Julgrytan har därefter använts vid de flesta av landets frälsningsarmékårer.

Genom åren är det många frälsningsofficerare, soldater och på senare år även andra som vill ge sin support som har ”vaktat julgrytan”. De har då fått uppleva glädjen människor känner att genom julgrytan få dela med sig till behövande. Många uttrycker att det är en viktig tradition eller att ”det blir inte jul om jag inte har lagt i julgrytan”.

© Foto: Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv