www.fralsningsarmen.se

19 Jan 2015

De osedda barnen

Hösten 2014 utkom boken ”De osedda barnen”,  Omslag_Boken_DeOseddaBarnen
som är en redogörelse för hur Frälsningsarméns arbete för handikappade barn i Lettland utvecklades under åren 1990
-2013.
Det är major Else Andersson som berättar om sina upplevelser och sitt engagemang under de åren. Boken är omfattande och innehållsrik. Här har hon gett oss en kort resumé för www.bootheum.se
Hon inleder: ”Som ungdomssekreterare i Centraldivisionen i Stockholm fick jag uppdraget av Frälsningsarméns ledare att under Kristi Himmelfärdshelgen 1990 organisera en grupp unga musikanter som tillsammans med en grupp finska soldater skulle hålla de första friluftsmötena både i Tallinn och i Riga. Mötet med verklighetMajor_Arija_Bergmaneen i vårt östra grannland blev en skakande upplevelse för oss svenskar.
Resan blev en vändpunkt och tankarna gick ofta till barnen som vi mött. Kunde vi göra något för dem? Samtal fördes med Arija Bergmane i Riga om barnens situation. Sommaren 1991 fick ett trettiofem barn under tre veckor vistas på Frälsningsarméns Riksungdomsgård, Dragudden, på Värmdö utanför Stockholm. De som skulle få komma var speciellt uttagna av de sociala myndigheterna i Riga.”

Major Else Andersson och hennes medresenärer 1990 mötte på andra sidan Östersjön en helt annorlunda situation för handikappade barn än det vi vidSergejs Versinin döv medarbetare frälsningssoldat och Else Andersson den tiden hade i Sverige. Detta väckte många tankar och känslor inför den stora misär som dessa barn levde i. Så nära oss men ändå så okänt och mycket annorlunda.
Men Else AndersLettiska Dövlärare 1994son såg detta också som en utmaning att göra något genom sin tjänst i Frälsningsarmén. Ett stort kontaktnät byggdes upp med lärare för döva barn både i Lettland och i Sverige.
Hon berättar också om arbete med specialutbildade särskilt med kunskap om rehabilitering för döva, hjälpmedel och arbete med kurser för kunskapsöverföring mellan länderna.

I avslutningen kommer också ett avsnitt om It-teknikens betydelse och utveckling inom teckenspråksundervisningen för döva.
Läs hela major Else Anderssons resumé, klicka på länken DE OSEDDA BARNEN Bok 2014 resume av major Else_Andersson

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv