www.fralsningsarmen.se

14 Jul 2011

Sommarkollo

”Hon blev bergtagen av barnen. Snart såg hon bara barn, som sträckte armarna efter sol, mat och kärlek.”
Så beskrivs Anna Janson, som i 40-årsåldern blev slumsyster och arbetade 1896 till 1902 i nödbostädernas Stockholm.
Hon blev den som särskilt drev tanken att göra något under sommaren för alla barn i Stockholm som levde under mycket fattiga och svåra förhållanden.
En senare ”slumchef” överstelöjtnant Gunhild Helander berättade om Anna Janson att hon hade ständigt fullt med barn på sin slumstation, barn som förlorat sina föräldrar eller på grund av olika omständigheter ingen tog hand om. Hon försökte skaffa goda fosterhem, men det fanns alltid några kvar.

Så 1898 kom hon på den ljusa idén att ta barnen med sig till Rådmansö på sommaren. Rådmansö är en halvö cirka 10 km öster om Norrtälje. Dåvarande slumchefen, överste Elisabeth Liljegren, tyckte att det var ett bra förslag, gav gärna sin tillåtelse och att Anna Jansson skulle ta med sig så många barn som det fanns möjlighet att ta hand om.
Troligen förstod varken Anna Janson eller Elisabeth Liljegren då att detta var början till en lång tradition av ”sommarkollo” på Rådmansö i Frälsningsarméns regi. Det började med en liten röd stuga, senare tillkom större byggnader. Solhem invigdes 1908 och där kunde man ta emot upp till 70 barn.

Efter sin pensionering fortsatte Anna Janson att ta hand om föräldralösa barn först i ett hus just på Rådmansö. Senare flyttade hon in till Norrtälje för att det skulle vara närmare för dem att gå i skolan. Man kan fråga sig hur hon på sin knappa pension kunde klara maten och barnaskaran. Efteråt mindes den äldste pojken i barnaskaran att hon bad mycket och förlitade sig på Guds hjälp. Ofta stod det också en säck mjöl eller potatis eller några andra förnödenheter utanför dörren när man vaknade på morgonen. Annonsen som 1941 tillkänna gav att Anna Janson hade ”befordrats till härligheten” (Frälsningsarméns term för ”död”) var undertecknad av ”Barnen”. Hon hade många, många barn för vilka ”slumsystern” verkligen hade blivit en god och kärlekfull mor.

1911 några år efter Rådmansö började Karlstads slumstation sin barnkoloni i Skattkärr.
I boken ”Korsets Färger bära” del 1 (sid. 349-353) står om sommarkolonierna. När den utgavs 1972 hade Frälsningsarmén 11 barnkolonier, där slumsystrarna kunde ta mot över 800 barn varje sommar. 

Detta är en tradition som Frälsningsarmén fortsätter idag med sommarkollo eller mamma-barnläger på många platser i vårt land.

Copyright & foton: Frälsningsarméns Arkiv