www.fralsningsarmen.se

20 Dec 2010

Julutdelning

Julutdelning till behövande är för många människor synonymt med Frälsningsarméns verksamhet.
Det kristna julbudskapet handlar om hur Gud gav sig själv till jordens mänsklighet i Jesus. Guds kärlek blev synlig mitt i utsattheten utanför det etablerade samhället.
Därför har det varit en viktig del i Frälsningsarméns arbete att också möta mänskliga behov just vid julen. Det kan vara behov av mat, behov av värme och behov av gemenskap.
Som berättas i avsnittet om ”Julgrytan” så kom denna insamlingsidé till Sverige 1907. Redan det året kunde man bjuda 1 600 personer till julmiddag i Stockholm. Nästa år spred julgrytan sig till Göteborg, Malmö och Norrköping och där användes inkomsterna till s.k. julkorgar.

De två äldsta bilder här är från julutdelningar på Templet, Östermalm i Stockholm och Första kåren, Södra Allégatan i Göteborg. Tyvärr saknas årtal men bilderna visar på mängden av julpaket och påsar som gjorts i ordning och ställt upp på plattformen, ett stort förberedelsearbete för att kunna dela ut till alla behövande!

Vid julen 1951 togs ett nytt initiativ med ”De ensammas julafton” på Nionde kåren (numera Centrumkåren) i Stockholm. Första året var det en lång kö av personer på Drottninggatan.
Till ”Julaftonsbjudningen” inbjöds i första hand hemlösa men också ensamma till en julgemenskap. Även polisen i Klara tyckte att det var ett bra initiativ.
För att läsa mer om hur det började se ”Korsets Färger Bära” del 1, sid. 383-384.

Som syns av bilderna här från Nionde kåren Julafton åren 1959 och 1960 samlades det många människor.
Förutom mat och kaffe fick gästerna också en julklapp.

Det ingick också i traditionen att Frälsningsarméns ledare var närvarande och medverkade. 1960 var det dåvarande territorielle ledaren kommendör och fru Ragnar och Iris Åhlberg som var festens huvudtalare.

Senare flyttades Frälsningsarméns julaftonsfirande till Sjättekåren på Kungsholmen. Där var under många år kårledarna i Stockholm, andra officerare, frälsningssoldater och även många frivilliga medarbetare engagerade.
Det behövdes många som hjälpte till både praktiskt och med ett intressant program.

Frälsningsarmén fortsätter arbetet att dela ut till behövande vid jul. Detta pågår både i Stockholm och runt om i landet vid kårerna, genom sociala centra och enskilda socialarbetare.

Foto: Per-Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv