www.fralsningsarmen.se

Barnomsorg

29 Sep 2016

Solgården - Malmberget

När gruvnäringen i de s.k. Malmfälten i Norrbotten tog fart i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen i detta område. Allt skedde med sådan hastighet att övriga...

27 May 2014

Barnen blev synliga

”Någonting måste göras för de små, vanvårdade och nästan helt och hållet åt sig själva lämnade barnen.” Så tänkte Frälsningsarméns folk redan...

16 Apr 2014

Slum- & Räddningsverket 30 år 1920

När Slum- & Räddningsverket i Frälsningsarmén i Sverige firade 30 år 1920 trycktes en intressant och innehållsrik broschyr upp. Denna redovisar verksamheten...