www.fralsningsarmen.se

29 Sep 2016

Solgården - Malmberget

När gruvnäringen i de s.k. Malmfälten i Norrbotten tog fart i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen i detta område. solgarden_malmberget_vinterbild
Allt skedde med sådan hastighet att övriga samhället hade svårt att hinna med. Många drogs dit för att ta del av de snabba möjligheterna till att tjäna pengar. I Malmberget hann man inte ens att bygga vanliga bostäder utan en kåkstad växte fram med hus som snarare var ruckel ihop snickrade av trälådor som fraktat fläsk eller andra livsmedel. Framförallt barnen blev påverkad av misären.

Solgården_MalmbergetIdag 2016 är situationen så annorlunda att nu kommer Malmberget att försvinna på grund av ny gruvbrytning och samhället blir koncentrerat till Gällivare. Därför har en omfattande dokumentation tagits fram och därigenom har även Frälsningsarméns barnhem och dess verksamhet under mer än 70-år blivit aktualiserad.

Indendent Kerstin Cunelius, många år verksam som museipedagog på Nordiska Museet och vars pappa växte upp på Solgården har forskat. Fotograf Mikael Johansson född i Malmberget har dokumenterat om samhället på flera sätt och även om Frälsningsarméns barnhem. Mycket av filmens material har kommit fram genom Frälsningsarmén Arkivs källor som anteckningar, dagböcker, brev och fotografier.solgarden_malmberget_3

Verksamheten började 1899 tillsammans med Slumstationen i Malmberget och kallades första tiden ”barnhärbärge”. Det som fick namnet ”Solgården” inköptes 1922 och byggdes om 1943, då med pengar också från LKAB. Men slumsystrarna fick genom åren slita hårt och var oftast tvungna att tigga ihop till alla utgifter. Solgården fanns fram till 1970 men upphörde på grund av landstingsbeslut och området där fastigheten låg försvann sedan i det som kallas ”Gropen”.

Mer om Slum- och Räddningsverket finns på länken http://bootheum.se/2014/04/16/slum-raddningsverket-30-ar-1920/

Filmen om Solgården offentliggörs genom Riksantikvarieämbetet.
Här finns också en länk https://youtu.be/dipaYmPZYfI

Text: Ingrid Albinsson
Fakta: Boken ”Korsets Färger Bära” Del 1, sid 355.
Foto: Frälsningsarméns Arkiv & från Mikael Johanssons dokumentation
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv